Epilepsiforeningens forskningsfond og medlemsundersøgelser

Epilepsiforeningen støtter forskning på epilepsiområdet gennem Inge Berthelsens Legat”, hvor der hvert andet år uddeles midler til forskellige forskningsprojekter.

Siden 2010 er der således uddelt mere end fem millioner kroner til en række forskellige projekter, som forhåbentligt vil gøre en forskel for de mange, som trænger. Og vi ser frem til mange flere spændende projekter i årene fremover.

Du kan læse mere om Inge Berthelsens Legat her

Socialundersøgelser

Ud over støtten til forskning via  Fonden er foreningen løbende aktiv med igangsættelse af forskellige surveys og større undersøgelser om de levevilkår, sociale og helbredsmæssige betingelser, mennesker med epilepsi har i dagens Danmark.

Bladr gennem vores nyheder om forskning på epilepsiområdet

I vores nyhedsdækning har vi mange nyheder om forskning i epilepsi, bedre behandling og patienter og pårørendes livevilkår.

06.10.21
Forskningsprojekt vil samle folks erfaringer med kropsbårne alarmer
17.09.21
Forsøg med afspilning af Mozart, der lå med elektroder inde på hjernen
13.09.21
Åndedrætsprøve er lige så præcis som en blodprøve
13.09.21
Epilepsipatienter bør screenes for psykiske problemer som en del af behandlingen
30.08.21
Hent Epilepsiforeningens survey ”Billeder af et pårørendeliv" - om epilepsiens konsekvenser for ....
30.08.21
For pårørende til mennesker med epilepsi er hverdagen tit præget af stress og bekymring. Det vise....
30.08.21
Pårørende oplever, at de bliver overset og overhørt, når de møder sygehusvæsenet, viser survey....
30.08.21
Survey om pårørende rummer stærke citater:
30.08.21
De pårørendes bud på, hvordan livet med epilepsi kunne blive en lille smule nemmere
09.08.21
I museforsøg har amerikanske forsker fundet en kemisk reaktion i hjernen, der kan stabilisere signa....
29.06.21
Ingen øget risiko ved brug af levetiracetam, lamotrigin, clonazepam, gabapentin eller pregabalin
29.06.21
Danske forskere har set på risikoen for at udvikle epilepsi efter et stroke
02.06.21
Epilepsihospitalet har samlet op på sine erfaringer med medicinsk cannabis.
19.04.21
Børn med epilepsi sover dårligere sammenlignet med raske børn
19.04.21
Hjerne i 3D skal lokalisere det epileptiske fokus med større præcision
04.03.21
Selv om epilepsipatienter er blevet anfaldsfri, har 7 ud af 10 stadig problemer med træthed og huko....
29.01.21
Et forskningsprojekt søger unge med epilepsi, der vil fortælle om deres hverdag med epilepsi i int....
26.01.21
Med et implantat, der registrer den epileptiske hjernes cykliske mønstre, kan man forudsige anfald ....
10.12.20
Norsk undersøgelse har set på, hvorfor nogle unge med epilepsi ikke får gennemført deres videreg....
10.12.20
Ny undersøgelse af trivslen blandt forældre til børn med epilepsi
10.12.20
Mennesker, der er ældre eller har udviklingshandicap sammen med epilepsien, har let øget risiko fo....
25.11.20
Epilepsiforeningens forskningsfond har bevilget penge til et projekt, der vil filme epilepsipatiente....
25.11.20
Jakob var i teenageårene plaget af epilepsi og anfald, der kom uden varsel. Nu har han fået iværk....
25.11.20
519.700 kr. til et forskningsprojekt, der vil finde måder at styrke unges mestring af de vanskeligh....
13.11.20
Et nyt studie bekræfter, at hos nogle voksne patienter kan en daglig dosis af en bestemt klaversona....
13.11.20
Færre anfald og bedre livskvalitet. Det oplevede en stribe voksne patienter, da man lavede gentest ....
18.08.20
Svenske forskere har fulgt børn med epilepsi gennem 50 år. Og langt de fleste blev anfaldsfri, ble....
05.08.20
Epilepsiformen ADNFLE skyldes en fejl i et gen, der er påvirkelig med nikotin. Nu har man med succe....
21.02.20
Hver femte patient i en mindre norsk spørgeundersøgelse glemte ofte eller af og til at tage deres ....
27.01.20
Børns sygdom rammer familiens indtægter og barnets skolegang hårdt. Og børn med epilepsi er nogl....
28.10.19
En norsk forsker har interviewet 100 unge med juvenil myoklon epilepsi og konkluderer i en doktorafh....
22.10.19
Dansk forskning viser, at børn, der har haft tre eller flere anfald af feberkramper har 16 procent ....
24.09.19
Forskning i epilepsi halter voldsomt efter forskningen inden for andre neurologiske sygdomsområder,....
11.09.19
Et dansk forskerteam har med støtte fra bl.a. Epilepsiforeningen forhindret epilepsianfald hos mus ....
29.08.19
Brugen af valproat et faldet en smule, til gengæld er brugen af nyere antiepileptika røget voldsom....
03.07.19
Et år efter at behandlingen med CBD startede, har ca. 50 procent af børnene med svært behandlelig....
06.06.19
Svaret er: Muligvis. Et europæisk projekt har fået 60 millioner kroner til at udvikle kunstigt hje....
28.05.19
Epilepsipatienter har efter anfaldsfri perioder på 1-3 år stadig en forhøjet risiko for at forår....
15.05.19
Mere end hver fjerde patient, som lider af både skizofreni og epilepsi dør inden de fylder 50 år.....
10.04.19
Et nyt lille implantat kan måle epileptisk aktivitet og kan bruges til langtids-EEG i hjemmet, bedr....
29.03.19
I et fransk forsøg snuser fem specialtrænede hunde sig frem til duften af en person, der har haft ....
25.03.19
Dramaterapi kan måske være et supplerende tilbud, der kan forbedre epilepsipatienters livskvalitet....
20.03.19
Træningskurser for skolepersonale gør, at en større del af personalet kan træde til, hvis der op....
18.03.19
Risikoen for epilepsi stiger med 78 %, hvis man har været indlagt på hospitalet med en infektionss....
20.02.19
Det er kun i få tilfælde patienterne selv, der afslår operation, og de fleste begrundelser for ik....
04.02.19
Overlæge Jakob Christensen forsker i dødelighed og andre dystre sider af epilepsiområdet. Han sen....
09.01.19
Neuropsykolog Anne Vagner Jakobsen forsker i hvordan epilepsien påvirker de pårørende. Der er bru....
17.12.18
Lundbeckfonden vil støtte ny dansk hjerneforskning med 228 millioner kr. 40 millioner skal gå til ....
30.10.18
På 13 år er fem danske kvinder med epilepsi døde under graviditeten. Det er forholdsvist flere en....