Forskning i epilepsi - Inge Berthelsens Legat

Epilepsiforeningen støtter forskning på epilepsiområdet gennem Inge Berthelsens Legat”, hvor der hvert andet år uddeles midler til forskellige forskningsprojekter.

Siden 2010 er der således uddelt mere end fem millioner kroner til en række forskellige projekter, som forhåbentligt vil gøre en forskel for de mange, som trænger. Og vi ser frem til mange flere spændende projekter i årene fremover.

Du kan læse mere om Inge Berthelsens Legat her

Socialundersøgelser

Ud over støtten til forskning via  Fonden er foreningen løbende aktiv med igangsættelse af forskellige surveys og større undersøgelser om de levevilkår, sociale og helbredsmæssige betingelser, mennesker med epilepsi har i dagens Danmark.

Du kan læse et udvalg af undersøgelserne her

image
Levevilkår for partnere til mennesker med epilepsi

”Partnere til mennesker med epilepsi – medlemsundersøgelse 2009”. Epilepsi belaster et parforhold både økonomisk og psykosocialt. Men det er især kvinder, der er partner til en mand med epilepsi, der har det hårdt.

image
Levevilkår for børn med epilepsi

”Levevilkår for børn med epilepsi – medlemsundersøgelse 2008”. Mange børn med epilepsi har store sociale og psykiske problemer, især i forhold til kammerater, følelser og hyperaktivitet. Der er også en overhyppighed af vægtproblemer på grund af for lidt motion.

image
Levevilkår for voksne med epilepsi

“Levevilkår for voksne med epilepsi – medlemsundersøgelse 2007”. Voksne med epilepsi oplever bl.a. angst og ensomhed. For eksempel føler hver femte af deltagerne i Epilepsiforeningens medlemsundersøgelse sig ulykkelig, hvilket mindre end hver tyvende i befolkningen gør. Og flere end en tredjedel har været i kontakt med sundhedsvæsenet angående depression.

image
Levevilkår for unge med epilepsi

”Levevilkår for unge med epilepsi – medlemsundersøgelse 2009”. Unge i alderen 18 til 35 år med epilepsi har psykosociale problemer, de er blandt andet ensomme og ikke særligt lykkelige. Deres tilknytning til arbejdsmarkedet er dårlig. Og i gennemsnit er deres indkomst 7.000 kr. lavere end deres jævnaldrendes.

image
Epilepsi og tandsundhed i Danmark.

Epilepsiforeningen har lavet en rapport om epilepsi og tandskader. Rapporten viser blandt andet, at årligt ville ca. 65 danske epilepsipatienter have brug for støtte til tandreparationer. I alt ville det blot koste samfundet en million kr. at hjælpe disse mennesker. Rapporten er fra 2009.

image
Epilepsi og gruppe 2 kørekort

En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort. Den ser på konsekvenser af kørekortreglerne, der blev strammet i 2011. For personer med med epilepsi og gruppe 2 kørekort, har stramningerne resulteret i omfattende ledighed, store indtægtstab og masser af sociale og psykiske følgevirkninger blandt de chauffører, der har svaret. (udgivet 19.juni 2014)