31.07.2023

Undersøgelse svarer på: Hvilke sygdomme er værst?

En undersøgelse har rangeret sygdomme ud fra et sundhedsøkonomisk livskvalitetsmål. Raske danskeres livskvalitet har en score på 0,92, mens epilepsi scorer 0,71 og nederst ligger systemisk sklerose med en scorer på 0,43

Studiet bruger et livskvalitetsmål, som groft sagt går fra 0 (ringest) til 1 (perfekt helbred). Det er er baseret på, hvad repræsentative danskere anser for de værste helbredstilstande på fem områder: mobilitet, selv-hjulpenhed, sædvanlige gøremål, smerte/ubehag og depression/angst. Grafik: Freepik.com

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

Hvad er værst: at lide af demens, have epilepsi eller leve med diabetes? Det vil mange mene er umuligt at svare på, men en ny undersøgelse prøver at sætte tal på det ved brug af livskvalitetsmål.

Studiet bruger et sundhedsøkonomisk livskvalitetsmål, som groft sagt går fra 0 (ringest) til 1 (perfekt helbred). Raske danskeres livskvalitetmål har i gennemsnit en score på 0,92, mens demens har en score på 0,55 som en af de laveste scorer, og epilepsi ligger et sted i midten med en gennemsnitlig scorer på 0,71 på niveau med for eksempel knogleskørhed og kronisk lungelidelse.

Undersøgelsen viser også, at mennesker, der ikke er decideret syge, men lever med sundhedsrisikoer som stress, ensomhed og højt bmi også har en signifikant lav livskvalitet og ofte højere end mange sygdomme.

Det er seniorforsker og Phd Michael Falk Hvidberg fra Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom, Slagelse Hospital, der står i spidsen for undersøgelsen af 199 sygdomme og sygdomsrisikoer, der er udkommet som en PdD-afhandling fra Aalborg Universitet.

image
Udvalgte tal fra undersøgelsen

Alle danskere: 0,85 (hvor 1 er det perfekte)

Systemisk sklerose: 0,43
Fibromylagi: 0,49
Demens: 0,55
Hjertestop: 0,68
Epilepsi: 0,71
Osteporose (knogleskørhed): 0,71
KOL (kroniske lungelidelser): 0,73
Brystcancer: 0,76

Allergi: 0,82

Raske: 0,92

Ofte ensom: 0,69
Ikke ofte ensom: 0,86
Motionerer ikke: 0,749
Motionerer: 0,875
Mest stressede: 0,69
Mindst stressede: 0,90

Når epilepsi har en gennemsnits-scorer på 0,71, skal man huske, at epilepsi er en sygdom, der rækker fra mennesker med udviklingshæmning og talrige daglige anfald til mennesker, der er anfaldsfri.

Formålet med projektet har været at give et overblik over sygdomstyper, sundhedsrisikoer og omfanget af kronisk sygdomsbyrde til både politikere, sundhedsprofessionelle og forskere til brug i sundhedsplanlægning, skriver Michael Falk Hvidberg i præsentationen af sin afhandling.

Studiet bruger et sundhedsøkonomisk livskvalitetsmål (EQ-5D-3L), som groft sagt går fra 0 (ringest) til 1 (perfekt helbred). EQ-5D er baseret på, hvad repræsentative danskere anser (normer) for de værste helbredstilstande på fem områder: mobilitet, selv-hjulpenhed, sædvanlige gøremål, smerte/ubehag og depression/angst. Disse vurderinger af alle kombinationer på de fem dimensioner er konverteret til ét tal på en skala på 0-1. Baseret på danskernes svar på de fem spørgsmål fra sundhedsprofiler, er de tilsvarende score fundet for 199+ sygdomme, demografi og sundheds risikoer. Studiet er baseret på spørgeskemaer fra Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen nationale Sundhedsprofiler med 55,616 deltagere fra 2010 og 2013 og på danske sundheds registerdata.

Kilde

Catalog of EQ-5D-3L Health-Related Quality of Life Scores for 199 Chronic Conditions and Health Risks in Denmark.” Og resume og grafik med resultaterne (pdf)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev