Medicinsk cannabis

For visse patienter med epilepsi kan medicinsk cannabis være en mulighed som et supplement til den traditionelle medicin, men det skal ordineres af en læge. Det kan være som magistrelt fremstillet medicinsk cannabis eller et produkt under forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Det kan du læse om her.

Magistrelt fremstillet medicinsk cannabis

En læge kan ordinere magistrelt fremstillet medicinsk cannabis også til epilepsipatienter. Magistrelt betyder fremstillet på et apotek til den enkelte patient efter recept fra en læge.

Lægen skal gøre det på eget ansvar og efter lægefaglige vurderinger.

Der er videnskabelig bevis for anfaldsdæmpende effekt ved behandling af visse epilepsi­diagno­ser med det aktive cannabisstof CBD.

Derfor bevilger Lægemiddelstyrelsen enkelttilskud til behandlingen. Det er lægen, der skal søge om enkelttilskud til patienten hos Lægemiddelstyrelsen.

Enkelttilskud bevilges ved Dravet- eller Lennox-Gastaut-tilfælde, og til andre  epilepsiformer, hvor anden medicin ikke virker.

Læs om enkelttilskud på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Forsøgsordning med medicinsk cannabis

Den 1. januar 2018 startede en fire-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis. Læger har fri ordinationsret, og det gælder også under forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Det betyder, at alle læger i princippet kan udskrive forsøgsordningens produkter til deres patienter, og herunder til epilepsipatienter, hvis lægen vil tage ansvaret for det.

Lægemiddelstyrelsen har godkendt produkterne. Patienter, der har fået en recept på et cannabis-produkt hos lægen, kan købe det på apoteket.

De aktuelle cannabisprodukter i ordningen kan ses på hjemmesiden medicinpriser.dk. Priser fremgår ligeledes af ovennævnte hjemmeside. Priserne er høje, men forventes at falde noget, når der kommer flere produkter på ordningen i løbet af forsøgsperioden. Desuden har politikerne på Christiansborg har truffet beslutning om, at der skal etableres en tilskudsordning.

Tilskudsordningen er ikke på plads i skrivende stund primo februar 2018. Det er usikkert, hvor højt tilskuddet bliver, og om man kan få udbe­talt tilskud med tilbagevirkende kraft.

Lægemiddelstyrelsen har skrevet en vejledning, som læger kan orientere sig efter, hvis de over­vejer at udskrive medicinsk cannabis. Vejledningen er offentlig tilgængelig, og kan læses på Læge­middelstyrelsens hjemmeside.

I vejledningen til læger står kort sagt, at Lægemiddelstyrelsens vur­dering er, at medi­­cinsk cannabis kun er relevant at overveje til smertebehandling og kvalme efter kemoterapi.

Hverken loven bag forsøgsordningen eller vejledningen til læger forhindrer dog, at læger kan ud­skrive medicinsk cannabis til patienter, der lider af andre sygdomme end de, der står nævnt i Læ­ge­­mid­delstyrelsens vejledning til læger. Ingen læge har pligt til at udskrive medicinsk cannabis.

Almindelig epilepsimedicin med CBD

Den britiske lægemiddelproducent GW Pharma har gennemført kliniske forsøg med det aktive cannabisstof CBD til epilepsipatienter ved syndromerne Dravet og Lennox-Gastaut.

I efteråret 2017 indsendte firmaet ansøgning til de amerikanske lægemid­delmyndigheder for at få produktet Epidiolex god­ken­dt som almindeligt lægemiddel.

Myndighederne er i gang med at behandle an­søg­ningen. Hvis produktet op­når godkendelse i USA som almindeligt lægemiddel, så forventes hurtigt samme tilladelser i Europa.

Hvad mener Epilepsiforeningen om medicinsk cannabis?

Læs Epilepsiforeningens landsformand, Lone Nørager Kristensens holdning til medicinsk cannabis og CBD-debatten i dettte indlæg fra juni 2017

Nyheder om epilepsi og medicinsk cannabis

Læs vores nyheder og artikler om medicinsk cannabis