Epilepsinetværket er et landsdækkende netværk af sundhedsprofessionelle, som arbejder på regionale, kommunale og private døgninstitutioner og bosteder.

En styregruppe af engagerede fagfolk fra området har taget initiativ til netværket, der er et ressourcenetværk og sparringsrum for medarbejdere på ovenstående arbejdspladser.

Styregruppen består af Marlene Kudsk og  Annette Frederiksen.

Marlene Kudsk er sygeplejerske og sundhedsfaglig konsulent i Center for Børn med Handicap i Københavns Kommune. Marlene har deltaget i diverse arbejdsgrupper for Sundhedsstyrelsen, herunder arbejdet med Den Nationale Behandlingsvejledning for Epilepsi (NBV)

Annette Frederiksen er sygeplejerske, Odsherred Kommune. Annette har arbejdet på bosteder med udviklingshæmmede i mere end 30 år. Desuden har hun deltaget i diverse arbejdsgrupper for Sundhedsstyrelsen, herunder arbejdet med NBV.

Netværkets formål er:

  • Inspirere og sikre deling af ny viden samt erfaringsudveksling på tværs af institutioner og tilbud i Danmark
  • Sikre viden om håndtering af epilepsi hos borgere på døgninstitutioner, aflastning og botilbud, herunder observation og dokumentation i dagligdagen.
  • Inspirere til uddannelse og vejledning af medarbejdere, beboere og pårørende.
  • Sikre et solidt netværk af fagfolk som man kan trække på, især hvis man er ny sundhedsfaglig medarbejder
  • Sørge for kvalitetssikret viden samt størst mulig tryghed for medarbejderne i deres daglige arbejde med beboere, som har epilepsi.
  • Fokusere på livsvilkårene for mennesker med epilepsi
  • Understøtte et godt samarbejde mellem sundhedsvæsenet, sundhedspersoner og pårørende.
  • Afdække særlige problematikker på området, samt arbejde på praktiske løsninger ift. målgruppen – ud fra ”Aktuelt bedste viden” og forskning på området.

Tilmeld dig

Har du lyst til at være en del af netværket kan du udfylde nedenstående formular, så vil der blive sørget for, at du bliver tilmeldt netværket og fremadrettet får løbende information, mulighed for sparring etc.

Lidt praktisk om netværket: Epilepsiforeningen faciliterer netværket via foreningens medlemssystem, så dialogen og sparringen foregår i et trygt og GDPR-sikret miljø.

Styregruppe, Epilepsinetværket

Marlene Linnebjerg Kudsk
Styregruppen, Epilepsinetværket
Sygeplejerske og sundhedsfaglig konsulent i Center for Børn med Handicap i Københavns Kommune. Marlene har deltaget i diverse arbejdsgrupper for Sundhedsstyrelsen, herunder arbejdet med Den Nationale Behandlingsvejledning for Epilepsi (NBV).
Annette Frederiksen
Styregruppen, Epilepsinetværket
Sygeplejerske, Odsherred Kommune. Annette har arbejdet på bosteder med udviklingshæmmede i mere end 30 år. Desuden har hun deltaget i diverse arbejdsgrupper for Sundhedsstyrelsen, herunder arbejdet med NBV.