Epilepsiforeningens organisation

Epilepsiforeningens landsmøde

Epilepsiforeningens øverste myndighed er landsmødet. Det afholdes hvert andet år i lige kalenderår; næste gang i 2024.

Landsmødets stemmeberettigede deltagere udgøres af medlemmerne af hovedbestyrelsen, og op til 4 delegerede fra hver af kredsbestyrelserne.

På landsmødet træffes en række overordnede beslutninger i foreningen; eksempelvis valg af foreningens formand og næstformand, indholdet af foreningens vedtægter samt foreningens to-årige mål- og strategiplan.

Beretning

Læs seneste periodeberetning

Regnskab

Årsrapport 2021 (pdf)

Vedtægter og mål og strategi

Mål og strategiplan, Epilepsiforeningens aktivitetsplan  2022 – 2024

Vedtægter for Epilepsiforeningen (vedtaget i 2020)

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen varetager den overordnede politiske og økonomiske ledelse af foreningen mellem landsmøderne.

Hovedbestyrelsens medlemmer udgøres af landsforeningens formand og næstformand, kredsformændene, en ungdomsrepræsentant samt op til 3 personer med særlig indsigt eller interesse i epilepsi, eventuelt med politisk indflydelse.

Hovedbestyrelsen mødes 3 – 4 gange årligt.

Du finder en oversigt over de nuværende medlemmer og HB’s forretningsorden her:

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget udøver den daglige ledelse af foreningen i samarbejde med landskontorets leder, og omsætter de økonomiske og politiske beslutninger inden for det af hovedbestyrelsen fastlagte budget.

Forretningsudvalget består af foreningens formand og næstformand samt 3 personer valgt blandt medlemmerne af hovedbestyrelsen.

Forretningsudvalget mødes typisk 5-7 gange årligt

Du finder en oversigt over de nuværende medlemmer og FU’s forretningsorden her

Ungdomsudvalget

Forretningsudvalget kan nedsætte ad hoc-udvalg, der får til opgave at arbejde med et udvalgt emne eller aktivitet. Aktuelt er der nedsat et ungdomsudvalg, der står for planlægning og afvikling af en række aktiviteter for unge med epilepsi i alderen 18-35 år.

Du finder medlemmerne af ungdomsudvalget og udvalgets forretningsorden her

Epilepsiforeningens lokalkredse

Epilepsiforeningen har 12 lokale kredsforeninger fordelt ud over hele landet. I hver kreds sidder der en kredsbestyrelse, som vælges på en årlig generalforsamling af medlemmerne, som er bosiddende i kredsen.

Kredsene har ansvaret for medlemspleje og repræsenterer Epilepsiforeningen i deres område.

Kredsbestyrelserne bruger typisk deres tid og kræfter på afholdelse af forskellige medlems-, netværks- og oplysningsaktiviteter, ligesom flere kredse laver samarbejder på tværs af kredsgrænser omkring lidt større aktiviteter som eksempelvis sociale aktiviter.

Du finder kredsenes sider her.

Foreningens frivillige

Hvis du vil være aktiv i foreningen og gøre en forskel for mennesker med epilepsi og deres pårørende, kan du altid kontakte Epilepsiforeningen på epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Hvis du er frivillg i Epilepsiforenngen finde du masser af hjælp og materialer i Frivillighåndbogen på siden for frivillige.

Landskontoret

Foreningen har landskontor i Odense, og her arbejder personalet med at udmønte de beslutninger, som foreningens ledende organer har truffet.

Du finder en oversigt over foreningens ledelse samt funktionsbeskrivelser for medarbejderne her

image
Bliv medlem

Medlemmer af Epilepsiforeningen får tilbudt rådgivning, netværk, kurser, billige feriemuligheder og meget andet.

image
Mød andre

Du kan møde andre, der har epilepsi inde på livet, i sidens Samtaleforum, via Facebook-grupper eller i vores forskellige netværk.

image
Landskontoret

På vores landskontor møder du vores rådgivere og kontorets andre ansatte. Her er vores kontaktoplysninger.