Hvilke muligheder er der for at få medicintilskud?

piller

Der findes to forskellige systemer, man kan få medicintilskud fra: Automatisk tilskud og kroniker tilskud. Dem ser vi nærmere på her. Vi ser også på forhøjet tilskud, enkelttilskud og på mulighederne for at få hjælp til egenbetalingen Tilskuddet kræver oftest at der er skrevet en recept.  Hvis der skrives recept på håndkøbsmedicin kan det også blive tilskudsberettiget.

Automatisk tilskud

Det er det tilskud, som er ens for alle, der får tilskudsberettiget medicin. Tillige tildeles kronikertilskud automatisk, hvis du opfylder betingelserne, mens lægen skal søge om evt. enkelttilskud og forhøjet tilskud.

Sundhedslovens tilskudsmuligheder kaldes det ”behovsafhængige medicintilskudssystem”.

Systemet er bygget op på den måde, at jo mere tilskudsberettiget medicin du køber, desto højere tilskud får du.

image
Satser for automatisk medicintilskud til voksne over 18 år

Tilskuddet i procent er afhængig af de årlige medicinudgifter per person i tilskudspriser

  • 0- 995 kr.  = 0% i tilskud
  • 995 – 1.655 kr.  = 50% i tilskud
  • 1.655 – 3.590 kr. = 75% i tilskud
  • over 3.590 = 85% i tilskud
  • Over 19.465 kr. = 100 i tilskud
image
Satser for automatisk medicintilskud til børn og unge under 18 år

Tilskuddet i procent er afhængig af de årlige medicinudgifter per person i tilskudspriser

  • 0-995 kr. =60% i tilskud
  • 995 – 1.655 kr. = 60% i tilskud
  • 1.655 – 3.590 kr. = 75% i tilskud
  • over 3.590 kr.  = 80 % i tilskud
  • Over 23.885 kr.  = 100% i tilskud

Kronikertilskud

Hvis du er berettiget til kronikertilskud, tildeler apoteket det automatisk. Lægen skal altså ikke søge om kronikertilskud.

Du er berettiget til kronikertilskud, hvis du i en periode på 1 år indkøber tilskudsberettiget medicin for mere end kr. 19.465 til voksne og kr. 23.885 til børn og unge under 18 år. Med kronikertilskud får du 100 % tilskud til den del af dine samlede årlige udgifter til tilskudsberettiget medicin, der i tilskudspriser overstiger 19.465 for voksne eller kr. 23.885, til børn og unge under 18 år.

Det svarer til en egenbetaling på 4.190 opgjort i tilskudspriser pr. år, når tilskuddet er trukket fra. Du kan dermed højst få en egenbetaling på kr. 4.190 om året, forudsat at du køber den billigste medicin.

Det er kun tilskudsprisen, der tæller med i din saldo i det Centrale Tilskuds Register (CTR) over dine samlede udgifter til tilskudsberettiget medicin i en periode på ét år.

Køber du ikke den billigste medicin, stiger din egenbetaling, da du selv skal betale hele forskellen fra prisen på den billigste medicin.

Du får tilskud til al tilskudsberettiget medicin, du køber på recept, og dermed ikke kun medicin til kroniske sygdomme.

(Kilde: Lægemiddelstyrelsen)

Hjælp til egenbetaling af medicin hvis du er forælder til barn under 18 år

Hvis barnet opfylder betingelserne for at få dækket merudgifter jfr. servicelovens §41, kan der søges om dækning af egenbetaling til epilepsimedicin. Først fratrækkes tilskud efter sundhedsloven, herunder forhøjet tilskud samt enkelttilskud. Det betyder, at hvis der er mulige tilskud, din læge ikke har søgt om, skal du bede lægen søge om dem. Herefter er der en månedlig udgift til medicin på kr. 349 (2020), forudsat at det er den billigste medicin, der er indkøbt hver gang, og at der er søgt om alle tilskudsmuligheder. Det beløb, der er tilbage i egenbetaling, er det beløb, du kan forvente, kan dækkes efter servicelovens §41, hvis barnet i øvrigt er berettiget til dækning af merudgifter.

Læs om merudgifter til børn her

(Kilde: Lov om social service §41.)

Hjælp til egenbetaling af medicin hvis du er voksen

Hvis du opfylder de øvrige betingelser for dækning af merudgifter jfr. servicelovens §100, kan du få dækket egenbetaling til epilepsimedicin, efter fradrag af tilskud efter sundhedsloven, hvis kommunen vurderer, at medicinen er livsnødvendig for dig eller at din tilstand forværres, hvis ikke du får medicinen.

Det betyder, at er der mulige tilskud, din læge ikke har søgt, skal du bede lægen søge det samtidigt med, at du skal indkøbe den billigste medicin i en tilskudsgruppe. Herefter er der en månedlig egenbetaling på kr 349 (2020), og det er den, du kan søge om dækning af som en merudgift, hvis du i øvrigt er berettiget til dækning af merudgifter efter servicelovens §100.

Læs om merudgifter voksne her.

(Kilde: Lov om social service §100.)

Hvis du ikke er berettiget til dækning af merudgifter, kan du søge om dækning af egenbetaling efter aktivlovens §§ 82. Om du kan få hjælp efter den paragraf afhænger af dine økonomiske forhold.

(Kilde: Lov om aktiv Socialpolitik)

Hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, kan du søge om helbredstillæg efter pensionslovens §14a. Helbredstillægget kan ydes til pensionister, der har en likvid formue på under 89.800 kr. (2020) og begrænsede indtægter ved siden af pensionen. Ansøgning om helbredstillæg indgives til kommunen. Helbredstillægget dækker op til 85 pct. af pensionistens egne udgifter.

Der vil fortsat kunne ydes personlig tillæg efter pensionslovens paragraf 14 til dækning af den del af udgiften, der ikke dækkes med helbredstillæg. Altså de sidste 15 procent. Men her vil kommunen også nøje vurdere, om du selv kan afholde udgiften.

Forhøjet tilskud hvis du ikke kan tåle kopipræparater

Apoteket skal udlevere det billigste alternativ, når der findes flere forskellige receptpligtige varianter af lægemidlet med samme aktive indholdsstof. Du kan læse mere om kopi- eller substituerbar medicin her.

Lægemiddelstyrelsen giver mulighed for at din læge kan søge om forhøjet tilskud til dig, hvis lægen kan påvise at du ikke kan tåle andet end et helt bestemt produkt. Det er Lægemiddelstyrelsen der afgør, om du har så store problemer med den substituerede medicin at du kan få forhøjet tilskud. Det gør de primært ved at se på, om du får allergi, bivirkninger, eller behandlingssvigt i form af anfald, på grund af indholdet i den billigste medicin.

Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen meget gerne ser både manglende virkning og bivirkninger indberettet på meldenbivirkning.dk.  eller ved telefonisk kontakt.

Det vigtigste må være, at du konkret drøfter fordele og ulemper igennem med din neurolog eller dit barns børnelæge.