National handlingsplan for epilepsi

Det er en kerneopgave for Epilepsiforeningen at holde et skarpt øje på samfundets tilbud med behandling og anden støtte til mennesker med epilepsi. Vi ved, at der fortsat er betydelige udfordringer med begge dele.

Epilepsiforeningens første nationale handlingsplan kom derfor i 2013, hvor den blev udar­bej­det i samarbejde med patientrepræsentanter og fagpersoner fra alle sektorer.

Du kan downloade handlinsplanen her

16 måder at gøre dit liv bedre på

Planen inde­hol­der 16 kon­krete an­be­­falinger til, hvordan epilepsiind­satsen kan løftes, og foreningen har siden anvendt den til blandt andet dialog med poli­tikere og andre beslutningstagere.

Hovedformålet med tankerne bag planen er at fjerne nogle af de barrierer, som mennesker med epilepsi kan møde i forskellige dele af samfundet på forskellige stadier i livet.

Siden 2013 er nogle udfordringer blevet løst, andre er forstærket, og nye er kommet til.

Bedre udredning, be­dre be­hand­­­­ling og bedre epilepsirehabilitering

Der er desværre fortsat ikke fundet den helt store ”anfaldsknuser”, så alle kan blive anfaldsfri. Faktisk er op mod en 1/3 af alle med epilepsi ikke i stand til at blive anfaldsfri med de tilgængelige behandlingsmetoder. Så der er lang vej endnu, samtidig med at det er vigtigt at holde øjet skarpt på at afbøde de følger epilepsien kan give for de, som er sværest belastede.

Epilepsiforeningen er derfor her i 2017 i gang med at udforme skelettet til en ny national handlingsplan for bedre udredning, be­dre be­hand­­­­ling og bedre epilepsirehabilitering. Det er der brug for!

.

Kom med i fællesskabet

Bliv medlem af Epilepsiforeningen og få glæde af vores tilbud om netværk, rådgivning og viden.