Jeg er kvinde med epilepsi

Kvinder

Epilepsi optræder stort set på samme måde hos kvinder og mænd, men der er særlige problemstillinger, der gør sig gældende vedrørende den medicinske behandling, når kvinden er i den del af livet, hvor de har et aktivt seksualliv, skal bruge prævention, når de skal have børn, og når de kommer i overgangsalderen.  På disse sider vil vi forsøge at svare på de mest almindeligt forekommende spørgsmål, der vedrører disse forhold.

Hvis du vil læse noget mere grundlæggende om epilepsi, epilepsiformer, anfald, behandling og førstehjælp, kan du finde det her.

Kan epilepsien være årsag til ændringer i min menstruation?

Ja – når man har epilepsi kan der ske ændringer i den normale menstruationsrytme.

De fleste har regelmæssig menstruation med ca. 4 ugers mellemrum og af 4-5 dages varighed. Det er hjernen, der styrer denne cyklus ved hjælp af kønshormoner. I nogle tilfælde kan der ske en forstyrrelse i funktionen af disse hormoner, hvilket kan resultere i uregelmæssig menstruation, eller at menstruationen måske helt holder op.

Når man har epilepsi kan dette skyldes:

  • Epilepsimedicinen – der er nogle medicintyper der får leveren til at arbejde hurtigere, og dermed udskille kønshormonerne for hurtigt fra kroppen. For nærmere information så spørg din epilepsilæge
  • Selve anfaldene – især anfald, som udgår fra hjernens tindingelapper (fokale anfald). De epileptiske forstyrrelser, der sker i hjernen under et anfald, kan påvirke hjernens regulering af kønshormonerne

Hvad gør jeg, hvis jeg har uregelmæssig menstruation?

Hvis du har manglende eller uregelmæssig menstruation, må man i første omgang bede en gynækolog om at undersøge dig. Hvis man finder ændringer i hormonbalancen, som ikke skyldes overgangsalder eller anden naturlig forklaring, kan det skyldes din epilepsimedicin, og man kan overveje at skifte til en anden slags medicin. Skyldes det, at du har mange anfald, må man forsøge at behandle din epilepsi bedre.

Kan min menstruationscyklus påvirke risikoen for at få anfald?

Ja – nogle kvinder har størst risiko for at få anfald lige før og under menstruation. Det kaldes katamenial epilepsi og skyldes, at hormonsvingningerne påvirker hjernens anfaldstærskel. Man kan nogle gange løse problemet ved at give en ekstra type medicin i dagene op til menstruationen eller på det tidspunkt, hvor risikoen for anfald er størst. Man kan også få p-piller, som i så fald skal gives permanent – det vil sige uden pause hver måned – så man ikke får menstruation. Man holder så en p-pille pause f.eks. én gang om året, hvor man får menstruation, og kan beskyttes for anfald ved at tage en ekstra type medicin i nogle dage.

Kan epilepsien påvirke mit seksualliv?

Ja – blandt andet. Både epilepsimedicin og selve anfaldene kan påvirke de almindelige kønshormoner på en sådan måde, at man kan få mindre lyst til sex. Det er altid svært at sige hvor meget og hvor lidt lyst, der er normalt. Lysten til sex påvirkes af mange forskellige forhold f.eks. ens partner, humør, selvtillid med mere.

Hos nogle skyldes den manglende sexlyst, at de eller deres partner har angst for, at der kommer anfald mens de har sex. Hvis det er tilfældet, kan det ofte løses ved, at man får talt om det – eventuelt sammen med lægen eller sygeplejersken.

Mange typer af epilepsimedicin kan påvirke muligheden for at få orgasme, og det kan måske løses ved at forsøge at skifte til en anden type medicin, som har en anden virkningsmåde.

 

Kan sex udløse anfald og hvad sker der, hvis man får anfald under et samleje?

Det er meget usædvanligt at få anfald under sex, men man kan ikke udelukke, at det sker. I så fald er det ikke sex, der udløser anfaldet.

Hvis det sker, skal og kan man ikke gøre andet, end man ellers ville have gjort, hvis anfaldet optrådte i enhver anden situation.

Kan man bruge p-piller, når man har epilepsi?

Ja – men man skal bare være opmærksom på at:

  • Visse typer af epilepsimedicin kan gøre p-piller mindre effektive, og der er risiko for uønsket graviditet. Man kan løse problemet ved at få p-piller, som har et højt indhold af østrogen. Hvis man har pletblødning midtvejs i cyklus kan det være tegn på, at p -pillerne ikke er effektive nok. Du må derfor beskytte dig på anden måde, og få talt med din epilepsilæge om problemet
  • At p-piller kan nedsætte virkningen af nogle typer af epilepsimedicin. Det kan være svært at holde styr på, så uanset hvad, skal du altid tale med epilepsilægen inden du begynder eller stopper med p-piller

Kan man bruge andre former for prævention end p-piller?

Ja – alle former for prævention kan bruges, uanset hvilken slags epilepsi man har, og uanset hvilken slags epilepsimedicin man får.

  • Kondom – ingen problemer
  • Kobberspiral – ingen problemer
  • Hormonspiral og hormonring – kan i et lille omfang nedsætte virkningen af enkelte typer af epilepsimedicin, så spørg din epilepsilæge

 

Kan man bruge ”fortrydelsespiller”, når man har epilepsi?

Man skal aldrig bruge fortrydelsespiller som prævention, men hvis uheldet sker, kan man bruge fortrydelsespiller som alle andre. Dog hvis man får visse typer af epilepsimedicin, kan det anbefales at tage dobbelt dosis af fortrydelsespillen, for at være helt sikker på at være beskyttet, spørg din epilepsilæge.

Hvad skal jeg vide, hvis jeg overvejer at blive gravid?

Der er en del at tænke over, hvis man har epilepsi og gerne vil være mor. Det har vi lavet en side om her

Bliver min epilepsi påvirket af overgangsalderen?

Anfaldshyppigheden kan ændre sig hos kvinder, når de går i overgangsalderen, men det er lidt uforudsigeligt, om det bliver til det bedre eller dårligere. Nogle kvinder får øget anfaldshyppighed, mens de kvinder som tidligere har haft menstruationsrelaterede anfald (katamenial epilepsi) kan få bedring af epilepsien eller anfaldsophør ved overgangsalderen. De fleste kvinder oplever dog ikke ændring.

Bliver overgangsalderen påvirket af min epilepsi? Nogle kvinder, som har ret svær epilepsi med mange anfald, kan gå i tidlig overgangsalder. Det skyldes formentlig selve epilepsien snarere end medicinen, men man har ikke nogen helt god forklaring. Det giver dog endnu en god grund til altid at forsøge at få epilepsien under fuld kontrol.

Kan overgangsalderen påvirke virkningen af min medicin?

Nej- ikke i sig selv, men man skal være opmærksom på at østrogenpræparater, som gives til at lindre f.eks. hedeture eller andre gener i overgangsalderen, kan påvirke nogle typer af epilepsimedicin. De fleste hormonpræparater, som anvendes ved overgangsalderen, indeholder østrogen, og problemstillingen mellem epilepsimedicin og østrogenholdige præparater, som gives ved overgangsalderen, er den samme som beskrevet ved p-piller. Omvendt kan behandling med de typer af epilepsimedicin, som får leveren til at arbejde hurtigt, få hormonpræparaterne til at virke dårligere og det vil eventuelt være nødvendigt at give hormontilskud med et højt indhold af østrogen, for at få den ønskede effekt.

Hvad er risikoen for at få knogleskørhed?

Alle kvinder har risiko for at udvikle knogleskørhed efter overgangsalderen, men risikoen er formentlig lidt større for kvinder, som får epilepsimedicin. Man ved ikke med sikkerhed, hvem der har den største risiko, eller hvad årsagen er. Der er formentlig størst risiko for kvinder, som får de typer epilepsimedicin, der får leveren til at arbejde hurtigt samt hvis man får medicin, som kan nedsætte optagelsen af D-vitamin fra tarmen. Man skal derfor sørge for at få et kosttilskud af calcium med D-vitamin.

Du kan læse mere om knogleskørhed her

Bør jeg dyrke motion?

Motion er altid godt, også hvis man har epilepsi. Nogle undersøgelser viser tillige, at motion har en positiv virkning på epilepsi, hvor man kan få færre anfald, hvis man er i god form. Det passer med, at mange har haft den erfaring, at anfald som regel optræder under hvile og ro.

Er det slut med at køre bil, når man har epilepsi?

Personer med epilepsi kan få kørekort på visse vilkår. Som hovedregel indebærer det, at epilepsien skal være under fuld kontrol, og at kørekortet typisk udstedes for en begrænset periode. De konkrete kørekortsregler kan der læses mere om her

Tak til Anne

Teksten her er lavet i samabejde med epilepsiprofessor Anne Sabers, som har sagt god for den. Den bygger på pjecen ”Kvinder med epilepsi”.