Som pårørende til en person med epilepsi, er man også berørt af situationen.  Når man har epilepsi, kan man ofte føle sig alene med sin sygdom. Derfor kan det være rart, hvis de nærmeste kender til sygdommen og de udfordringer og problemer, der kan følge med.

Det er først og fremmest den nære familie, der bliver berørt: Kæresten/ægtefællen, børn, forældre, søskende og bedsteforældre. Men der er langt flere, der kan være berørt af, at et barn, ung eller en voksen får epilepsi, end man lige umiddelbart tænker: Venner, veninder, legekammerater, klassekammerater, kolleger, medarbejdere, chef, pædagog, lærer, underviser, træner og mange andre.

Viden og åbenhed giver det bedste udgangspunkt for at kunne mestre livet med epilepsi. Det gælder både for den, der har epilepsien og de pårørende. Konkret information kan gøre en kæmpe forskel til at hjælpe med at forstå situationen.

Vi har forskelligt informationsmateriale, man kan gøre brug af, herunder også særligt informationsmateriale til børn.

Og på hjemmesiden har vi en række serie om epilepsi hos forskellige køn og aldergrupper, som også an være relevant for dig som nærtstående til en person med epilepsi.

image
Børn med epilepsi

Hvis du har et barn med epilepsi, er det vigtigt at få information om barnets epilepsi, hvordan I håndterer anfaldene og dagligdagen med epilepsi. Her ser vi nærmere på de udfordringer og spørgsmål, der kan være i forbindelse med at have et barn med epilepsi.

image
Ung med epilepsi

Her beskriver vi nogle af de udfordringer, der kan være ved at være ung og have epilepsi, men også at give bud på, hvordan du får et godt liv med din epilepsi.

image
Kvinder med epilepsi

Der er dog nogle forholdsregler, i forbindelse med medicinsk behandling hos kvinder i den fertile alder. Derudover kan der også være nogle områder, man skal være opmærksom i forbindelse med overgangsalderen.

image
Mænd med epilepsi

På denne side ser vi på de mænd med epilepsi, der er normalt fungerende, som er i medicinsk behandling for deres epilepsi, og hvis epilepsi er nogenlunde under kontrol.

image
65+ med epilepsi

Uanset alder, er det en stor omvæltning at få konstateret epilepsi. Det er veldokumenteret, at der i kølvandet på en epilepsidiagnose kan opstå en række problemer, som knytter sig til hverdagslivet f.eks. seksuallivet, fritidsinteresser, kørekort, samvær med andre m.m.

image
Udviklingshæmning og epilepsi

25-30 procent af alle personer med udviklingshæmning og mere end 70 procent af personer med svær udviklingshæmning har epilepsi. Her har vi gode råd til personale og pårørende til mennesker med epilepsi og udviklingshæmning