Bedre vilkår for berørte af epilepsi

Det er en kerneopgave i Epilepsiforeningen at arbejde for at fremme de bedst mulige behandlings- og levevilkår for foreningens medlemmer.

Epilepsi giver mange medlemmer betydelige problemer i dagligdagen, og det sker i forskellige livssituationer: i daginstitutionerne, i skolerne, i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet, i privatlivet og i hele den behandlingsindsats, man bliver en del af, når man får diagnosen epilepsi. Det er både domkumenteret i Sundhedsstyrelsen eftersynsrapport om epilepsiområdet og i en række socialundersøgelser af livet for mennesker med epilepsi.

Epilepsi rammer bredt, og det rammer meget forskelligt. Derfor er det vigtigt at være skarpe på at kunne levere dokumenteret og specialiseret viden om de indsatser som er påkrævet. Det er afsættet for at kunne levere den politiske indsats, foreningen skal lave.

Det er samtidig vigtigt med et godt stort og tæt netværk af en lang række ressourcepersoner landet over, for at vi hele tiden kan holde fingeren på pulsen med de aktuelle tendenser.

Rapporter og anbefalinger i forbindelse med epilepsisatsningen

image
Epilepsi – anbefalinger for tværsektorielle forløb

Anbefalingerne henvender sig til alle fagprofessionelle, der arbejder på steder, hvor der opholder sig mennesker med epilepsi. Anbefalingerne har til formål at imødekomme udfordringer knyttet til at sikre sammenhængende forløb, koordinering af indsatser og vidensdeling på tværs af aktører og sektorer. Udarbejdet af Sundhedsstyrelsen 2023.

image
Statusevaluering af initiativer på epilepsiområdet 2023

DEFACTUM har i 2022 på vegne af Sundhedsstyrelsen foretaget en statusevaluering af fem initiativer, som alle har haft til formål at skabe mere kvalitet og større sammenhæng i indsatsen for mennesker med epilepsi. (2023)

image
Det siger eksperterne om epilepsi – Uddrag af NBV

Uddrag af National behandlings- og visitationsvejledning for epilepsi 2022 med afsnittene henvendt til patienter, pårørende og fagfolk uden sundhedsfaglig baggrund. Udgivet af Epilepsiforeningen 2022.

image
National Behandlings- og Visitationsvejledning For Epilepsi 2022

Klinisk behandlingsvejledning for udredning, diagnostik og behandling af mennesker med epilepsi, herunder henvisning af patienter til vurdering på højere specialiseringsniveau, samt kriterier for henvisning til epilepsikirurgi. Udarbejdet af Sundhedsstyrelsen 2022.

image
Eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi

Sundhedsstyrelsens rapport ”Eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi” dokumenterer med al ønskelig tydelighed, at epilepsi er et forsømt sygdomsområde. I Styrelsens rapport til politikerne peger landets øverste sundhedsmyndig på en lang række ud­for­dringer, men de peger også på 13 løsningsforslag.

image
Medlemsundersøgelser og levevilkårsundersøgelser

Epilepsiforeningen har gennemført en række medlemsundersøgelser, der dokumenter mennesker med epilepsis og pårørendes udfordringer på en række områder. Foreningens forskningsfond støtter ligeledes større levevilkårsundersøgelser på epilepsiområdet.

Scrol gennem nyheder om politik

Epilepsiforeningen: Vi holder socialministeren op på, at rammeaftalen ikke må betyde for....
Læs Epilepsiforeningens landsmødeudtalelse, som blev vedtaget ved foreningens landsmøde den 1. ju....
Flerårig politisk rammeaftale om indsatser på handicapområdet er på plads
Epilepsiforeningen og Danske Handicaporganisationer kan ikke støtte op om ny rammeaftale på handic....
Epilepsiforeningen og 37 andre organisationer i fælles kritik af Tranæs-udvalget
Epilepsiforeningen er blandt de 38 organisationer der søndag den 7. april retter kritik mod det så....
Landsformanden om ny rapport: ”Hvad blev der af borgerne?”
Epilepsiforeningen har haft lejlighed til at læse den netop udkomne rapport ”Anbefalinger til en ....
Epilepsiforeningen, LEV og Dansk Sygeplejeråd i fælles opråb: ”På høje tid, at vi s....
På baggrund af ny rapport peger Epilepsiforeningen, LEV og Dansk Sygeplejeråd i et fælles debatin....
Fokuseret sundhedsfaglig indsats på bosteder kan mindske overdødelighed
En ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at personer med udviklingshandicap har en....
Epilepsiforeningen ser på nyt lovforslag med tilfredshed og betydelig bekymring
Regeringens nye lovforslag om Epilepsialarmer vækker begejstring hos Epilepsiforeningen, men stille....
International forskning: Så farlig er en bilist med epilepsi
Hvor farligt er det at køre bil, når man har epilepsi? Hvad betyder et kørselsforbud for folks hv....
Forælder i survey om tabt arbejdsfortjeneste: ”Det er så hårdt!”
Tabt arbejdsfortjeneste er godt for familiernes trivsel, men der er noget galt med lovgivningen og k....
Formanden: "Hvor er ledelsen henne på bostederne?"
I Altinget kritiserer Epilepsiformand den manglende sundhedsfaglige viden på mange bosteder.
Debat om bosteder: Formanden udtaler sig i regionale aviser
Landsformanden Lone Nørager Kristensen kommenterer på TV 2´s Operation X i et debatindlæg i regi....
Hver tredje deltager i undersøgelse: De fleste behandler mennesker med handicap som mindr....
DH har i en survey undersøgt danskerne syn på og kendskab til mennesker med handicap
Hvad er det, vi presser folk ud i?
Debatindlæg om kørselsforbud, der har været bragt i Politiken
Socialrådgiver: Man sætter juraen over menneskeliv
Foreningen kæmper en hård kamp for at gøre myndighederne opmærksomme på, at epilepsialarmer ikk....
Minister undskylder til anbragte under særforsorgen: ”Det skal aldrig gentage sig”
Socialministeren har givet en officiel undskyldning til tidligere anbragte i sær- og åndssvagefors....
Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen skal gøre livet med epilepsi lidt lettere
Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en længe savnet rapport ”Epilepsi – anbefalinger for tværs....
Efter fem års løft af epilepsiområdet: Udfordringerne kræver fortsat opmærksomhed
En ny rapport evaluerer de initiativer, der i 2018 blev iværksat for løfte epilepsiområdet
Aldersgrænsen for kontant tilskud til overvågning om natten fjernes
Fra den første juli 2023 ophæves aldersgrænsen for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere t....
Epilepsiforeningens formand: ”Vi skal som samfund sikre os, at alle børn trives i skole....
Epilepsiforeningens formand, Lone Nørager Kristensen, ser på, hvordan det går med inklusionen
Survey om inklusion viser, at der er brug for mere støtte til børnene
Epilepsiforeningens survey blandt forældre til skolebørn med epilepsi viser, at der er brug for me....
Både fordele og ulemper ved ny aftale med praktiserede neurologer om behandling af epilep....
Aftale åbner for, at en stor del af de voksne epilepsipatienter med ukomplicerede epilepsiforløb f....
Lone om valget: De vigtigste emner er inflationen, behandling af epilepsi, den ulige kamp ....
De fem udfordringer Epilepsiforeningens formand gerne vil have politikernes bud på
Folketinget til socialministeren: ”Det skal ikke være en kamp af få hjælp”
Oven på en debet i Folketinget har Ældre- og Socialministeriet udsendt orienteringsskrivelse om BP....
Sejr: Aldersgrænsen for natovervågning afskaffes
Regeringen og støttepartierne ophæver nu aldersgrænsen for natovervågning for unge med svært ha....
Loven forhindrer ofte brug af epilepsialarmer på bosteder
”Det er potentielt katastrofalt,” siger Epilepsiforeningens socialrådgiver Helle Obel: ”Pår....
Epilepsiforeningen: Mere tillid til forældrene kan få kommunerne af tørresnoren
Debatindlæg om tørrresnoren med kommunerns omgørelser af sager, borgerne har klaget over
Banebrydende ny vejledning på epilepsiområdet: Læs med og bliv klog på din egen epilep....
Ny ”National behandlings- og visitationsvejledning for epilepsi 2022”
Epilepsiplan fra WHO kan presse politikerne til handling
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har vedtaget en global epilepsiplan
Det kan du forvente dig af Epilepsiforeningen i de næste to år
Svaret på det spørgsmål finder man bl.a. i den Aktivitetsplan, foreningens landsmøde vedtog i ma....
Epilepsiforeningens formand: "Unge under pres har brug for bedre støtte"
På baggrund af ungdomssurvey efterlyser Lone Nørager Kristensen støtte til unge med epilepsi
Seks organisationer: Uanset partifarve har politikerne det fint med dårlig kontrol af han....
Debatindlæg af seks formænd om historisk rapport om forhold under særforsorgen
Epilepsiforeningen: Vi må lære af fortidens svigt
Udtalelse fra Epilepsiforeningens landsmøde 2022
Ny medicin godkendt til behandling af svær epilepsi, men kun til børn
Medicinrådet anbefaler nu et præparat med lovende udsigter til behandling af Dravet syndrom
Filadelfias nye formand: ”Vi skal være en speedbåd i det kæmpe sundhedsvæsen, hvor d....
Interview med Filadelfias nye bestyrelsesformand, Leif Vestergaard Pedersen
Efter medieomtale får Clara tilskud til vigtig medicin
”En tidlig julegave til en hårdt trængt familie," siger Epilepsiforeningens direktør Per Olesen....
Valget handler også om epilepsi
Epilepsiforeningens formand præsenterer sine holdninger til kommunal- og regionsrådvalget
”Det er mest min bror, der bliver ked af det, men vi andre kan også blive kede af det....
Alliance af patientforeninger udsender kampagnefilm
Kun 4 ud af 100 er helt trygge ved kommunens sagsbehandling
Survey blandt pårørende viser, at mødet med kommunen er en kamp præget af mistillid
På sygehuset får hver tredje pårørende ikke information nok om epilepsiens følger
Pårørende oplever, at de bliver overset og overhørt, når de møder sygehusvæsenet, viser survey....
Pårørende: Disse ting kunne gøre vores liv bedre
De pårørendes bud på, hvordan livet med epilepsi kunne blive en lille smule nemmere
Nu kommer der endelig sundhedstjek på bosteder
Aftale om overenskomst mellem de praktiserende læger og regionerne
Epilepsiforeningens formand om økonomiaftale på handicapområdet: ”Det er virkeligt ry....
Regeringen og kommunerne har præsenteret næste års økonomiaftale.
TV2-profil fik epilepsianfald for foden af Frihedsgudinden
Vi har talt med ham om at drikke øl med Mette Frederiksen, ligge på hospital blandt skudofre og ar....
Sødisbakke-sagen skal for landsretten
Sagen om vold mod en beboer på Sødisbakke med epilepsi og udviklingshæmning er anket til landsret....
Epilepsiforeningen kræver forklaring på ambulances katastrofale responstider
I flere tilfælde måtte familien Pleman vente urimeligt længe på ambulancen til deres søn
Epilepsiforeningen om vaccineplanen: ”Uanstændigt”
Epilepsiforeningens formand kritiserer i en henvendelse til sundhedsministeren den ny vaccineplan.
Efter kritik fra Epilepsiforeningen: Bornholmsk aflastningssag stoppes
Bornholms borgmester går ind i Dennis-sagen
Fængsel til støttepædagog der slog kvinde med epilepsi og udviklingshandicap
En støttepædagog er idømt 40 dages ubetinget fængsel for at slå en værgeløs beboer fra Sødis....
Berit fra Epilepsiforeningen skal være med til at gøre Lægemiddelstyrelsens information....
Epilepsiforeningen har fået sæde i Statens første Borgerråd
Epilepsiforeningen og epilepsilægerne i brev til Sundhedsstyrelsen: Prioriter epilepsipat....
Dansk Epilepsi Selskab og Epilepsiforeningen kontakter Sundhedsstyrelsen
Endnu en sag fra botilbudsområdet rammer forsiden
Ung kvinde med svær epilepsi har øjensynligt ligget og gået med brækkede ankler i to dage, inden....
Epilepsiforeningen får politisk ønske opfyldt: Epilepsidatabase besluttet
Nu begynder arbejdet med at oprettet en kvalitetsdatabase, der skal forbedre behandlingen af epileps....
Lovforslag prøver at skabe bedre rammer for overgang fra barn til voksen
Regeringens forslag er godt, men der er også hår i suppen
Fanget på video: Anklaget for at slå udviklingshandicappet med epilepsi
”En utrolig trist episode, hvor der heldigvis er blev handlet konsekvent og hurtigt,”, siger Epi....
Socialrådgivere i fælles opråb: Mennesker med handikap skal øverst på dagsordenen  ....
Fælles debatindlæg fra socialrådgivere i Politiken.
Epilepsiforeningens formand skriver til alle landets borgmestre
Epilepsiforeningens formand opfordrer landets kommuner til at styrke indsatsen på socialområdet, n....
Sådan går det med det store løft af epilepsiområdet
Epilepsiområdet løftes på trods af corona-situationen, og arbejdet går støt fremad
Epilepsiforeningens formand: "Alle med særlige behov skal føle sig trygge ved, at de kan....
Det står grelt til med retssikkerheden for nogle af landets mest sårbare borgere og familier med h....
Lone: ”Kommunernes kassetænkning udfordrer retssikkerheden”
"Jeg mistænker skiftende regeringer og mange kommuner for bevidst at underbudgettere socialområdet....
Medarbejder på bosted politianmeldt for vold mod ung mand med autisme og epilepsi
”Sebastian er blevet slået, sparket, overfaldet og fejlmedicineret af den her person”, fortæll....
Pige med svær epilepsi efterladt alene og skoldet i badekar på bosted
”Det er med til at sætte en tyk streg under, at botilbudsområdet trænger til en grundig revisio....
Astrid Krag: Overvågningssagen er ikke slut
I denne uge vedtager Folketinget formentlig regeringens forslag til en løsning på overvågningspro....
Benjamin fra TV: Jeg fik anfald og stod og spyttede på scenen
Mød Benjamin Lind Holm, der i DR’s ”Kontant” fortalte, hvordan han har oplevet, at prisen på....
Survey skal hjælpe med at gøre hospitalsverdenen bedre for unge med epilepsi
Filadelfia er tovholder for to indsatser, der skal hjælpe de unge samt øge den faglige viden om ep....
Svar på lovforslag om overvågning: "Det løser kun en del af behovet"
"Det er et første skridt", siger Epilepsiforeningen i sit høringssvar til lovforslag om støtte ti....
Epilepsiformand: "Vores medlemmer med multisygdom risikerer at komme i klemme"
Epilepsiforeningens seneste blad har fokus på komorbiditet. I lederen efterlyser Epilepsiforeningen....
Epilepsiforeningen presser på for en styrket sundhedsindsats på bosteder
Sundhedsindsatsen halter på mange bosteder landet rundt. En forsøgsordning har vist, at systematis....
Opsigtsvækkende resultater i medlemsundersøgelse om medicinsk cannabis
Epilepsiforeningen har bidraget til en stor medlemsundersøgelse om medicinsk cannabis. Se hvad Epil....
Så hårdt rammer epilepsi børnenes skolegang og forældrenes økonomi
Børns sygdom rammer familiens indtægter og barnets skolegang hårdt. Og børn med epilepsi er nogl....
Patienterne har fået en frontkæmper i Epilepsihospitalets bestyrelseslokale
Epilepsiforeningens formand valgt til bestyrelsen på Filadelfia: ”Jeg vil sikre patienter og dere....
Visse patienter trækkes hjem fra Epilepsihospitalet til Region Midtjyllands egne hospital....
Epilepsiindsatsen ændres i Region Midtjylland. Der åbnes nye EEG-overvågningsstuer og flere patie....
Lone til jobpolitikerne: ”Tage skeen i den anden hånd”
”Det er for vanskeligt at blive visiteret til fleksjob, og ordningen opleves som uhensigtsmæssig ....
Epilepsiforeningens formand om finansloven: ”Nu er der hul igennem”
Vi har set på, hvad finanslovsforliget betyder for mennesker med epilepsi
30 organisationer: Pårørende skal have bedre vilkår
Epilepsiforeningen er blandt de 30 organisationer, der står bag fem principper for kommunale, regio....
Familie så folketingsdebat om overvågning: ”Det var som en knappenål blev stukket ind....
Folketinget diskuterede i går problemet med manglende støtte til overvågning. Der var massiv poli....
Danske Patienter: Syge og handicappede diskrimineres på arbejdsmarkedet
Tre ud af fire patientforeninger oplever, at deres medlemmer har det svært på arbejdsmarkedet. Dis....
Josefine og forældrene er desperate, og Epilepsiforeningen raser
Socialministeren har lovet at præsentere en løsning på problemerne med manglende overvågning på....
Epilepsiforeningen til Astrid Krag om manglende overvågning: ”Situationen er ubærlig....
Epilepsiforeningens formand opfordrer i et brev socialminister Astrid Krag til at finde en løsning ....
Epilepsi bliver et tema på Folkemødet
I weekenden 13.-16. juni er der Folkemøde på Bornholm, hvor Epilepsiforeningen inviterer til debat....
Ergoterapeut: Personale på bosteder mangler faglig viden om epilepsi
Kristiane Kamille Pedersen er ergoterapeut, og har været med i følgegruppen, der rådgav Sundhedss....
Lone: ”Kampen for et løft af epilepsiområdet fortsætter efter valgdagen”
Politikeren har givet de første bevillinger til at styrke epilepsiindsatsen, men hvad vil de gøre ....
Politikerne klar til at gøre noget ved arbejdsløshed blandt mennesker med handicap
Det går den forkerte vej med beskæftigelsen for mennesker med kronisk sygdom eller handicap. Vi ha....
Politikerne er enige: Der er udfordringer med inklusionen af børn med handicap
Vi har spurgt Folketingets uddannelsespolitikere: Hvad vil du gøre fra Christiansborg for bedre st....
Lone til socialpolitikerne: ”Vi husker jeres løfter” 
Vi har stillet en række socialpolitiske spørgsmål til socialordførerne for alle Folketingets par....
Fem spørgsmål politikerne ikke må smyge sig udenom  
De pårørendes vilkår, kommunernes dårlige sagsbehandling, tabt arbejdsfortjeneste, BPA-problemer....
32 millioner kr. til nogle af Epilepsiforeningens mærkesager
32 millioner kr. skal løfte epilepsibehandlingen, forbedre indsatsen for unge med epilepsi og spred....
Mange unge med handicap får ikke en ungdomsuddannelse
"Det her kan vi simpelthen ikke være bekendt. Så skru op for fleksibiliteten og vidensniveauet", s....
Nedslående nyt fra passiv socialminister: Ingen løsning i sigte på overvågningsspørgs....
Et nyt åbent samråd omkring overvågningsspørgsmålet gav ikke nye svar, men afslørede bred poli....
Pres på KL og Socialministeren for at sikre mulighed for overvågning i hjemmet
Ny rapport fra Ankestyrelsen fejer de hidtidige økonomiske analyser af bordet i sagen om manglende ....
”Hvis jeg en dag forlader sundheden, så er det fordi, jeg bliver kvalt; bliver trukket ....
Vi har talt med formanden for folketingests sundheds- og ældreudvalg om livet som politiker, og om ....
Epilepsiforeningen om kommunernes fejl i sagsbehandling: Ministeren må træde i karakter
Nye tal viser fortsat store problemer med sagsbehandlingen på socialområdet. ”Skandaløst”, si....
Lone Nørager: "Eftersynet skal løfte epilepsiindsatsen"
Sundhedsstyrelsens eftersyn af epilepsiindsatsen dokumenterer en række åbenlyse problemer Epilepsi....
Epilepsiforeningen på besøg hos Danmarks største cannabis-producent
Epilepsiforeningen mener, at behandling med medicinsk cannabis skal være en mulighed for alle, der ....
Praksisundersøgelse om BPA offentliggjort
På baggrund af henvendelser fra bl.a. Epilepsiforeningen har Ankestyrelsen gennemgået 50 ikke-påk....
Epilepsiområdet centralt i spil omkring sundhedsreformen
I dag startede man forhandlingerne om en sundhedsreform, og Liselott Blixt (DF) gør epilepsi til et....
Politikerne giver 30 millioner til epilepsiområdet
”En god start”, siger Epilepsiforeningens formand til nyheden om, at epilepsiområdet får 30 mi....
Epilepsiforeningen: Medicinsk cannabis skal være et tilbud til alle epilepsipatienter, de....
Der er solid evidens for CBDs effekt på visse epilepsiområder. Og medicinsk cannabis er en behandl....
Epilepsiforeningen glade: EU vil sikre pårørende 5 omsorgsdage
EU-politikerne er enige om, at pårørende til omsorgskrævende patienter skal have ret til mindst f....
Epilepsiforeningen oprørt: Leder ville ikke tilkalde ambulance til børn i livsfarlige an....
”Det her svineri må ganske enkelt ikke gentages,” siger Epilepsiforeningen om bosted, der har u....
Epilepsiforeningens holdning til forslag om sundhedsreform
Epilepsiforeningens formand håber, at en eventuel reform kan skabe større kvalitet og sammenhæng ....
Handicapdag: Unge med epilepsi skal sikres bedre støtte under uddannelse 
3. december er International Handicapdag med fokus på unge med handicaps uddannelsessituation. Et o....
Det siger fagfolk, patienter og politikere til Sundhedsstyrelsens eftersyn
Sundhedsstyrelsen har 13 forslag til løft af epilepsiområdet. Her er politikerne, eksperternes og ....
De største problemer på epilepsiområdet – og hvad man kan gøre ved dem
Her er er Sundhedsstyrelsens bud på, hvordan man kan løse nogle af de største problemer i indsats....
Epilepsirapportens 13 forslag til et løft af epilepsiområdet
Sundhedsstyrelsens eftersyn af epilepsiområdet peger på en lang række udfordringer og kommer med ....
Tre formænd: ”Deres konventionssikrede ret til selv at vælge, hvordan og med hvem de v....
Tre formænd har debatindlæg om overvågning i Kristeligt Dagblad
Epilepsiforeningen: Sundhedsstyrelsens eftersyn af epilepsiområdet dokumenterer, at epile....
"Mennesker med epilepsi skal have en mere sammenhængende behandling", skriver Sundhedsstyrelsen, de....
Foreninger kræver national handlingsplan på handicapområdet
I et fælles brev til børne- og socialminister Mai Mercado kræver Epilepsiforeningen og 50 andre f....
Efter kritik: Region Midtjylland dropper spareforslag
Formand for Regionsrådet i Region Midtjylland trækker forslag om at samle neurologien i Viborg
Epilepsiformand om spareplaner: ”Vi vil have dokumentation for, at det ikke forringer be....
Region Midtjyllands formand vil spare ved at lukke neurologisk afdeling på Regionshospitalet Holste....
Tre sundhedspolitikere prøver epilepsi-brille
Camilla Hersom, formand for Danske Patienter, folketingsmedlem May-Britt Kattrup og formanden for su....
Stadig ikke flertal for at give penge til overvågning i eget hjem
SF og DF er utilfredse med ministerens svar ved åbent samråd om utilstrækkelig hjælp til hjemmeb....
Landsmøde udtaler: En styrkelse af epilepsiindsatsen må ikke glemme børnene og deres fa....
Epilepsiforeningen har vedtaget følgende på foreningens landsmøde den 9. juni 2018
Epilepsiforeningen støtter forældres krav om løsning på overvågningsproblem
Der er brug for at politikere og myndigheder viser vilje og kreativitet til at finde løsninger i st....
Tilskudsordning til forsøgsordning med medicinsk cannabis  
Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en tilskudsordning til forsøgsordningens cannabis....
Folketinget har vedtaget forsøgsordning med medicinsk cannabis 
Læger har fri ordinationsret og kan udskrive de nye cannabisprodukter til epilepsipatienter – hvi....
De bedste billeder og citater fra epilepsihøringen på Christiansborg
Her er vores udvalg af indtryk fra Christiansborghøringen ”Et bedre liv for mennesker med epileps....
Politikerne er lydhøre over for at styrke epilepsiområdet
Høringen på Christiansborg havde fokus på manglende samarbejde mellem sektorerne, behovet for pla....
Patienter, pårørende og eksperter skal fortælle politikerne om epilepsi
Ved en høring for inviterede deltager på Christiansborg skal politikere og eksperter diskutere beh....
Politisk sejr: Beslutning om eftersyn af epilepsiområdet
Med henvisning til Epilepsiforeningens påvisning af problemer på epilepsiområdet, har partierne b....
Minister fremhæver fri ordinationsret til medicinsk cannabis
Ved førstebehandlingen af forslaget om en forsøgsordning med medicinsk cannabis pointerede ministe....
Så er der førstebehandling af lovforslaget om forsøgsordning med medicinsk cannabis
Du kan følge debatten live fra  Folketingssalen, eller streame den efterfølgende på Folketingets....
Epilepsieksperter mødes for at konkretisere behov på epilepsiområdet
En workshop for epilepsieksperter fra hele landet skal formulere konkrete ønsker til, hvordan epile....
Socialdemokraternes sundhedsordfører vil hjælpe epilepsiområdet
Epilepsiforeningen har holdt møde med Flemming Møller Mortensen. Både han og DFs sundhedsordføre....
Epilepsiforeningen om manglen på neurologer: Brug for kvalitetstjek af hele epilepsiområ....
Berlingske har dokumenteret stor mangel på neurologer og lange ventetider. Det får Epilepsiforenin....
Epilepsiforeningen i høringssvar: Fem grunde til at epilepsi bør med i cannabisordning ....
Epilepsiforeningen har afgivet høringssvar til lov om medicinsk cannabis forsøgsordning og vejledn....
Satspuljemidler skal finansiere et servicetjek af epilepsiområdet
Inden der eventuelt laves en handlingsplan for epilepsiområdet, bør der laves en statusrapport for....
Hvad er Epilepsiforeningens holdning til medicinsk cannabis?
Epilepsiforeningens landsformand, Lone Nørager Kristensen, kommer med sin holdning til medicinsk ca....
Her er eksperternes bud på, hvordan epilepsiområdet kan få et løft
En plan for epilepsiområdet, kvalitetsdatabase, mere forskning, bedre diagnosticering og en opprior....
Fem ting der kan styrke epilepsiområdet
På baggrund af forskning i epilepsiens følgevirkninger og af politiske samtaler er der formuleret ....
Frida er Danmarks tredjebedste ungdomsdebatør
Formanden for Epilepsiforeningens ungdomsudvalg, Frida Neddergaard, blev på Folkemødet nummer tre ....
Forskning: Danmarks behandling af epilepsi er langt fra optimal
Internationale forskere har set på, hvor gode landene er til at udnytte deres potentiale til at beh....
"Vi har brug for et servicetjek af et område, som står bomstille"
Konsekvenserne af epilepsi undervurderes af samfundet. Og Epilepsiforeningen ser meget kritisk på d....
Politikerne søger stadig efter løsning på overvågningsproblematikken
Folketingets socialudvalg peger i en betænkning på, at det er vigtigt at finde en løsning på den....
Kravet om at få epilepsi med i cannabis-ordning vokser
Nu har har op mod 4.000 skrevet under på en privat underskriftindsamling, der ønsker epilepsi med ....
Underskriftindsamling for at få epilepsi med i cannabis-ordning
Et privat initiativ har igangsat en underskriftindsamling for at få epilepsi med i forsøgsordninge....
Pres for at få epilepsi med i cannabis-ordning
En række sygdomsorganisationer herunder Epilepsiforeningen er gået sammen om at foreslå en model ....
CBD-resultater vækker håb
Epilepsiforeningens formand så gerne, at flere kom i behandling med cannabisolie, men det skal fore....
”Jeg vil godt have en hel plan, men ligger det ikke først for, så må vi starte med en....
Epilepsiområdet skal gås efter i sømmene, og så skal der lægges en plan for, hvordan udredning,....
Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg drøfter epilepsiområdet
Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF), mødes med Epilepsiforeningen og Fil....
Høringssvar om ny servicelov kræver løsning på BPA-problem
Epilepsiforeningen opfordrer til en ændring af forslaget til ny servicelov, så der kommer en løsn....
Epilepsiforeningen kræver mindst 14 feriedage til borgere i botilbud
I sit høringssvar til lovforslag om tilkøb til socialpædagogisk ledsagelse, kræver Epilepsiforen....
Sådan fordeler nye epilepsidiagnoser sig i Danmark
Nyt kort viser forekomsten af nydiagnosticerede epilepsipatienter rundt om i landet. Forskellene und....
Forbud mod diskriminering af handicappede
Socialministeren vil nu gennemføre et generelt forbud mod at diskriminere på grund af handikap. Or....
Et unfair servicelov-forslag
Folketinget ligger op til, at handicappede kan tilkøbe ledsagelse på ferier. Det er ikke fair, men....
Epilepsidag startskuddet til ny forstærket indsats
Den 2. mandag i februar er International Epilepsidag. Epilepsiforeningen sætter fokus på behovet f....
Epilepsiforeningen til foretræde om BPA
Politikerne var lydhøre, da Epilepsiforeningens formand præsenterede problemerne med at få overv....
Politisk aftale om servicelov
Der er både pæne blomster og tidsler i forliget om revision af serviceloven
Skuffelse over aftale om medicinsk cannabis
Epilepsiforeningen er skuffet og frustreret over forlig omkring forsøgsordning med medicinsk cannab....
Politisk aftale om serviceloven
Der er både pæne blomster og tidsler i det indgåede forlig
Vi følger op på cannabis-sagen
Epilepsiforeningen er i dialog med politikere om medicinsk cannabis til behandling af epilepsi i hå....
Se præsentationen af PRO-data
Se filmen fra præsentationen af projekt PRO-data, hvor sundhedsministeren bruger epilepsi som et ek....
Lone kontakter minister om BPA
Epilepsiforeningens formand foreslår, at ordet overvågning skrives ind i serviceloven, så der ska....
Servicelov-udspil mødt med skepsis
Socialministeren vil forenkle serviceloven. Epilepsiforeningen frygter, at borgerne mister retskrav ....
Epilepsiforeningen kritiserer 2025-planen
Lone Nørager Kristensen: De svageste er ikke med i regeringens 2025-plan.
Udredningsgarantien – check uden dækning
Epilepsiområdet bliver ikke tilstrækkeligt prioriteret i sundhedsvæsnet. Der er for eksempel en a....
Kontanthjælpsloft rammer Morten
Morten Petersen har epilepsi og psykisk stress. Han mister op mod 4.000 kr. om måneden, hvis kontan....
Udsigt til politisk løsning på BPA-problem
Ministeren har lyttet til Epilepsiforeningens henvendelse om, at vores medlemmer var kommet i klemm....
Den oversete alderdom
Epilepsi nr. 1, 2016 sætter fokus på ældre med epilepsi; et område, der på mange måder er over....
Epilepsiformænd slår alarm
”Epilepsi er en undervurderet sygdom, og patienterne er blandt de mest oversete i sundheds-Danmark....
Hvornår kan vi flage for epilepsien?
8. februar er den internationale epilepsidag, men det får næppe busserne til at køre med flag. Ep....
Folketingsforslag om medicinsk cannabis
Alternativet ønsker at regeringen i år udarbejder et lovforslag, der legaliserer medicinsk canabis....
Status for medicinsk cannabis
Epilepsihospitalet nedjusterer deres forventninger til medicinsk cannabis som behandlingstilbud
Kræver fokus på epilepsi
Formændene for Dansk Epilepsiforening og Dansk Epilepsi Selskab går sammen om kritik af sundhedspr....
Kernevelfærd i finansloven
"Prisen for, at du kan få malet dit skur med skattefradrag, er, at vi risikerer, at specialskoler b....
Svesken på disken i Odense
Odense-sagen er et ex på hvad kommuner gør, når økonomien ikke hænger sammen, mener Epilepsifor....
Socialstyrelsen imellem faglighed og politik
Den afgående direktør for Socialstyrelsen er bekymret for styrelsens virke i fremtiden. Epilepsifo....
Epilepsikirurgi – et uforløst potentiale
I nogle tilfælde vælger patienter operationen fra, men der er også nogle, som slet ikke får tilb....
NKR er et lille skridt
Så er den endelige version af Nationale Kliniske Retningslinjer for epilepsiområdet her. De giver ....
Velkommen til regeringen
Her er Epilepsiforeningens formands velkomst og forhåbninger til de nye ministre. Hun inviterer til....
Velkommen til en ny regering
Epilepsiforeningens formand kommer med nogle bud på, hvad Epilepsiforeningen gerne vil samarbejde m....
Mor med bebrejdelser
Tina fortæller om det at have dårlig samvittighed, føle skyld og have selvbebrejdelser, fordi man....
Lone får det sidste ord
Nogen er mere lydhøre overfor epilepsi-sagen end andre, mener Epilepsiforeningens formand
God valgdag i morgen
Vi har prøvet at få politikerne til at tage stilling til emner, der er vigtige for mennesker med e....
S: Forløbsplan til kronikere
Flemming Møller Mortensen (S): Kronikere helt central i regeringens politik
R: For meget stivhed i sundhedssektoren
Marlene Borst Hansen (R): Mere samarbejde på tværs i sundhedssektoren
Frivillige mister 111 mio.
Modellen for statens fordeling af spilindtægter er ikke blevet reguleret. Det koster de frivillige ....
DF: Handlingsplan på epilepsiområdet
Liselott Blixt (DF) ønsker en handlingsplan for borgere med epilepsi, der skal gavne både patiente....
Stine Brix: Der mangler retssikkerhed
Manglende retssikkerhed er et af de største problemer på handicapområdet, mener Stine Brix (EL)
Handicap og valgkamp
50.000 mennesker har epilepsi, og handicaporganisationerne repræsenterer 330.000 mennesker. De er o....
Med epilepsien i håndtasken
Trine starter på et nyt kapitel i hendes liv, og det får hende til at tænke en ekstra gang. For m....
Jeg – en pårørende…
Der er for lidt fokus på de bekymringer og problemer pårørende til mennesker med epilepsi har. Ep....
Er hun verdens bedste veninde?
Mathildes stil om hendes bedste ven, otteårige Nicklas, der har epilepsi
Heidi og Carlas sidste dage på Filadelfia – helingsprocessen kan begynde
Læs afslutningen fra Filadelfia. Der er kommet svar på Carlas test og systemet sættes igang. Heid....
Heidi og Carlas tiende til femtende dag på Filadelfia – stress
Carla har ændret adfærd. Hun er nu hele tiden sur og ked af det. Det giver Heidi følelsesmæssig ....
Heidi og Carlas syvende, ottende og niende dag på Filadelfia – ny viden.
Ved en samtale hos lægen får Heidi at vide, at Carlas mange absencer er små anfald.
Heidi og Carlas sjette dag på Filadelfia – beundring
Heidi og Carlas værelseskammerater fortæller om deres datters epilepsi, og Heidi beundrer deres vi....
Heidi og Carlas femte dag på Filadelfia – tudetur
Heidi og datteren skal dele værelse med en anden. Det får i første omgang Heidi til at tude
Heidis og Carlas tredje dag på Filadelfia - roen erstattes af træthed
På tredjedagen giver Heidi mere slip og nyder at være omgivet af kompetente folk. Samtidig falder ....
Heidis og Carlas anden dag på Filadelfia – roen kommer
Det er Heidi og hendes datters anden dag på Filadelfia. ” Der er faldet en ro over mig, som jeg i....
Heidis og Carlas første dag på Filadelfia
Følg en beretning fra Filadelfia, hvor Heidi er indlagt sammen med sin datter, Carla. De er kun lig....
Et liv på stand by
Lige nu er der mange som får rundbarberet deres støtteforanstaltninger. Der burde være lettere ad....
Da Peter blev til mere end bare en skidespræller
De kære små...
Hvis man skal lykkes med inklusion,handler det især om to ting: kommunikation og viden
Hash-medicin til børn
Amerikansk debat bringer epilepsi-behandling med hash-medicin i fokus. USA anvender det også på b....
Radioindslag om LGIT-diæt
Radioindslag sætter fokus på LGIT-diæten, der er relativt ny i Danmark
Fotoudstilling fra "Stand up for Epilepsy"
Se alle billederne med sportsidoler fra hele verden sammen med deres fans, som har epilepsi
Faste under diætbehandling
Undersøgelse peger på at periodisk faste kan forbedre resultater ved epilepsi-behandling med ketog....
Opgave om børn i ambulance
Studerende laver spørgeskema til forældre om oplevelser med børn i ambulance
Advarer mod influenza-panik
Amerikansk undersøgelse viser alarmerende dødstal for børn med neurologiske lidelser under influe....
Tidlig diagnose er vigtig
Hvert tredje barn med epilepsi kan ikke gøres anfaldsfri. Det kan ofte ses inden for det første å....
Epilepsiforeningen forarget over Falck
Epilepsiforeningen vil kontakte Region Midtjylland efter at Falckreddere stoppede transport af pige ....
Migræne og epilepsi hos børn
Hvert fjerde barn med epilepsi lider samtidig af migræne, og måske taler for få med deres læge o....
Apopleksi kan give anfald
6,3 % af patienterne fik et anfald inden for syv dage efter deres første apopleksi, viser en unders....
Epilepsi ødelægger familiens søvn
Det er ikke kun børn med epilepsi, der oplever søvnforstyelser. Det rammer også deres forældre
Gode råd til lærere
Ny hjemmeside med råd til fagfolk og forældre om at tackle børn med epilepsi skoleproblemer
Stadig brug for Purple Day
Vaccination er ufarlig
den femdobbelte børne-vaccination kan give feberkrampe, men øger ikke risikoen for epilepsi
Yes we can...!
100 dages indtryk
Ensom
(Jule-)lys i mørket?
Wristband med ID-strimmel
Netbutikken sælger nu wristband, hvor der kan indsættes ID-strimler med informationer om fx kontak....
Hvem er de fattige.....?
Det går mod mørke tider.....
Jeg kan godt blive lidt trist til mode når efteråret indfinder sig
Pressemeddelelse om folkeskolen
Regeringens inklusionsplaner eksperimenterer med børns fremtid
Kedelig skolesag fra Egedal kommune.....
Ekstra Bladet bragte forleden historien om 16 årige Rasmus, som tilsyneladende står uden et releva....
Børneepilepsi øger dødsrisiko
Epilepsi, der starter i barneårene, giver en markant større risiko for epilepsirelaterede dødsfal....
Hvad gør vi med compliance?
Ingers tog....
Dansk Epilepsiforening har fået ny hjemmeside (copy 1)
Nunc at dolor ut nibh pulvinar eleifend. Nullam vel arcu neque. Aliquam ut tellus felis, blandit vol....
Dansk Epilepsiforening har fået ny hjemmeside (copy 2)
Nunc at dolor ut nibh pulvinar eleifend. Nullam vel arcu neque. Aliquam ut tellus felis, blandit vol....
Reform af førtidspension og fleksjob: I dag starter debatten rigtigt!
Når myndigheder beklager…
Er økonomistyringen gået for vidt?
Multikulturel information
Sidste omgang
40 % får utilstrækkelig behandling
Forslag rammer forældre til børn med epilepsi
Skarp kritik af forslag om loft over tabt arbejdsfortjeneste, der vil forældre til børn med epilep....
Når kæden hopper af..!
Spareplan – en discount løsning!
Tanker til overvejelse i skolernes sommerferie…
Er jeg den eneste som er træt af larmen...?