Bedre vilkår for berørte af epilepsi

Det er en kerneopgave i Epilepsiforeningen at arbejde for at fremme de bedst mulige behandlings- og levevilkår for foreningens medlemmer.

Epilepsi giver mange medlemmer betydelige problemer i dagligdagen, og det sker i forskellige livssituationer: i daginstitutionerne, i skolerne, i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet, i privatlivet og i hele den behandlingsindsats, man bliver en del af, når man får diagnosen epilepsi. Det er både domkumenteret i Sundhedsstyrelsen eftersynsrapport om epilepsiområdet og i en række socialundersøgelser af livet for mennesker med epilepsi.

Epilepsi rammer bredt, og det rammer meget forskelligt. Derfor er det vigtigt at være skarpe på at kunne levere dokumenteret og specialiseret viden om de indsatser som er påkrævet. Det er afsættet for at kunne levere den politiske indsats, foreningen skal lave.

Det er samtidig vigtigt med et godt stort og tæt netværk af en lang række ressourcepersoner landet over, for at vi hele tiden kan holde fingeren på pulsen med de aktuelle tendenser.