Epilepsiforeningen: Vi holder socialministeren op på, at rammeaftalen ikke må betyde forringelser på handicapområdet

Epilepsiforeningen har vedtaget følgende på foreningens landsmøde den 1. juni 2024

Landsmødeudtalesen blev vedtaget ved årets landsmøde lørdag den 1. juni 2024. Foto: Victor Bebe Larsen

Handicapområdet ser ud til at gå hårde tider i møde. Den nye rammeaftale på handicapområdet minder mest af alt om en spareøvelse.

Det mest positive ved aftalen er, at brug af epilepsialarmer på bosteder ikke længere omfattes af magtanvendelsesreglerne.

Det har Epilepsiforeningen kæmpet for længe, og det er en sejr for os. Brug af epilepsialarm på bosteder er livreddende førstehjælp. Det er ikke magtanvendelse.

Øvrige ændringer af magtanvendelsesreglerne på bosteder stiller Epilepsiforeningen sig meget kritisk overfor. Der lægges op til alt for stor lempelse af krav om registrering og indberetning af magtanvendelse. Kombineret med rekrutteringsudfordringer af faguddannet personale og en presset hverdag medfører lempelserne væsentlig risiko for forråelse.

Epilepsiforeningen er sammen med øvrige organisationer i Danske Handicaporganisationer dybt bekymrede for, at aftalens mange tiltag i de kommende år bliver adgangsbillet for kommunerne til at lave endnu flere besparelser.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil sagde ved offentliggørelse af rammeaftalen, at regeringen og partierne ikke ønsker at spare penge på hjælpen til mennesker med handicap. Det er på bureaukratiet, at regeringen ønsker at bremse udgifterne.

Det vil Epilepsiforeningen holde socialministeren op på med beretninger fra vores medlemmer.

Vi tvivler på, at afbureaukratisering kan bremse udgiftsvæksten. Det vil tage år, inden mindre bureaukrati vil vise økonomisk effekt, hvis det overhovedet viser sig.

Det er dybt uforståeligt og frustrerende, at regeringen samtidig udvider statens økonomiske råderum med 11 mia. kr. frem til år 2030, og at regeringen netop i går (30. maj, red.) har vist sit sande ansigt i årets indgåede økonomiaftale med kommunerne, og ikke har sat en krone af til det specialiserede socialområde. På KL´s Social- og Sundhedskonference i forrige uge blev fra talerstolen sagt, at kommunerne forventede penge til området. Det fik de ikke!

Og det er aftalt, at der ikke må ske udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. Hvis regeringen fremsætter udgiftsdrivende forslag, så har KL vetoret til at sige nej.

Samtidig er borgernes retssikkerhed svækket. Ankestyrelsen skal drøfte principafgørelser med ministeriet og KL, inden de udmeldes.

Det lyder positivt, når det i rammeaftalen indgår, at Danmark skal have en specialeplan på handicapområdet. Men hvad nytter det, hvis kortsigtede besparelser for at bremse udgifterne bliver vigtigere i handicappolitikken end at investere i langsigtede bæredygtige løsninger?

Det er en forkert vej at gå og et historisk tilbageskridt. Vi har brug for fokus på mennesker frem for på økonomi. Fokus på kvalitet og faglighed til hvordan vi skaber gode liv og ordentlige vilkår for mennesker med handicap.

I Epilepsiforeningen tager vi arbejdstøjet på. Vi vil bidrage konstruktivt og kritisk i de mange arbejdsgrupper og efterfølgende politiske forhandlinger, som vil være udløber af rammeaftalen.

Kilde:
Epilepsiforeningen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev