Flerårig politisk rammeaftale om indsatser på handicapområdet er på plads

Epilepsiforeningen og Danske Handicaporganisationer kan ikke støtte op om ny rammeaftale på handicapområdet, der mest af alt lugter af en spareøvelse, selvom der også er positive elementer.

Der er både dårlige og gode elementer ved den nye rammeaftale. Foto: Istock

Regeringen har sammen med, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en overordnet rammeaftale om forskellige indsatser på handicapområdet, der nærmere skal udmøntes i de kommende måneder og år.

Socialministeren har i et lukket dialogforum ”Sammen om handicap”, hvor blandt andre Danske Handicaporganisationer/DH og kommunerne med KL er med, forsøgt at få organisationerne til at støtte op om en rammeaftale.

Det er ikke lykkedes. DH kan ikke støtte op om aftalen, da den mest af alt ligner en spareøvelse. Der er også positive elementer i aftalen, som peger i en rigtig retning, men den grundlæggende præmis for indsatserne er, at kommunernes økonomistyring skal styrkes, og at der ikke må ske udgiftsstigninger på området.

Den nye rammeaftale bekymrer Epilepsiforeningens formand Lone Nørager Kristensen:

– Grundlæggende har vi en dyb, dyb bekymring for, at aftalen mest af alt bliver en adgangsbillet for kommunerne til at lave endnu flere besparelser, og at de økonomiske hensyn dermed bliver endnu mere afgørende for handicappolitikken.

Socialministeren orienterede torsdag morgen om aftalen på et medlemsmøde i DH, som også Epilepsiforeningen deltog ved.

– Ministeren forsikrede os om, at regeringen og partierne ikke ønsker at spare penge på at hjælpe borgerne. Det er på systemområdet og bureaukratiet, at regeringen ønsker at bremse udgifterne og spare. Det vil vi holde skarpt øje med, og jeg kan garantere for, at vi vil høre det direkte fra vores medlemmer, hvis det ikke er tilfældet, siger Lone Nørager Kristensen.

Regeringsforhandlinger

Da der ikke kunne støttes op om en rammeaftale i ”Sammen om handicap”, overgik forhandlingerne i sidste uge til regeringen.

Selv om der er rigtig mange ting, ved den her aftale, som virkelig er bekymrende, og som bliver vigtigt at holde meget nøje øje med i tiden som kommer, skal vi også huske at fejre de få sejre, vi trods alt har opnået.

Lone Nørager Kristensen

Flere partier trak sig fra forhandlingerne, idet de ikke kunne acceptere forudsætningen om, at der samlet set ikke måtte tilføres flere penge til området. Det er nu lykkedes for regeringen at skaffe et flertal for rammeaftalen.

Ministeren har lagt op til, at detaljerne i de kommende konkrete indsatser kan drøftes i ”Sammen om handicap”. Derfor har DH indtil videre valgt at fortsætte med at være med i dialogforummet, så handicapbevægelsen fortsat kan få indflydelse på de nærmere aftaler.

Positive elementer

Selv om der er mange elementer af aftalen, som er uacceptable for Epilepsiforeningen, er der også positive indsatser ved aftalen.

Der bliver blandt andet lagt op til potentielle mulige forbedringer på områder, som handicaporganisationerne i årevis har kæmpet for at få gennemført.

Det er f.eks. indførelse af en specialeplan på det højt specialiserede socialområde, hvor der vil være behov for fokus på mere sammenhængende forløbsprogrammer, end det man har i dag. Der er også udsigt til en stærkt tiltrængt øget inddragelse af borgere og pårørende på området.

Endeligt ser det ud til, som en meget markant sejr for Epilepsiforeningen, at det nu langt om længe er lykkedes at få skrevet epilepsialarmer på bosteder ud af magtanvendelsesreglerne.

– Selv om der er rigtig mange ting, ved den her aftale, som virkelig er bekymrende, og som bliver vigtigt at holde meget nøje øje med i tiden som kommer, skal vi også huske at fejre de få sejre, vi trods alt har opnået. At epilepsialarmer på bosteder nu bliver skrevet ud af magtanvendelsesreglerne er f.eks. et kæmpe skridt i den rigtige retning, siger Lone Nørager Kristensen og fortsætter:

– Men nu tager vi arbejdstøjet på og bidrager både konstruktivt og kritisk til de mange kommende arbejdsgrupper og efterfølgende politiske forhandlinger, som vil være en udløber af denne aftale.

Du kan læse den samlede aftaletekst her.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev