Hvad kan jeg få af økonomisk støtte på grund af min epilepsi?

Den lovgivning vi har i Danmark bygger på nogle principper om at personer med handicap skal kompenseres for de ekstraudgifter man får på grund af handicappet; i denne sammenhæng altså epilepsi.

Det er f.eks. medicintilskud, men det kan også dreje sig om støtte til indirekte ekstraudgifter, man kan få, når man har epilepsi og oplever at have manglende muligheder i forhold til hvad andre kan. Eksempelvis kan der være nogle studerende, som ikke kan varetage et job ved siden af deres studier pga. deres epilepsi.

Her på hjemmesiden gennemgår vi derfor lovgivningen på udvalgte områder og ser på, hvilke krav der knytter sig til at modtage tilskud.


På disse sider kan du læse mere om de forskellige muligheder for tilskud

image
Tilskud til voksne

Hvis du er voksen og har epilepsi, kan du søge kommunen om et tilskud til at dække de ekstra udgifter, som epilepsien giver i dagligdagen.

image
Tilskud til børn

Har man et barn med epilepsi, kan man søge kommunen om tilskud til barnet/familien, så man har udgifter på samme niveau som andre.

image
Medicintilskud

Du kan få automatisk tilskud, herunder kronikertilskud, samt individuelle tilskud, der afhænger af din situation.

image
Dækning af tandskader

Du kan måske få hjælp til dækning af tandskader. Det afhænger bl.a. af din økonomi og om skaden er opstået i forbindelse med anfald..

image
Borgerstyret Personlig Assistance - BPA

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan i visse situationer gives til folk over 18 år, som har behov for omfattede pasning og pleje i hjemmet.

image
Få råd om sociale spørgsmål

Medlemmer af Epilepsiforeningen kan kontakte vores socialrådgiver, Helle Obel. Der er også andre muligheder for rådgivning om sociale eller skoleforhold.