Fokale epilepsianfald

Ved fokale anfald starter den epileptiske aktivitet i en enkelt del af hjernen, det der oftest kaldes ”fokus” (som betyder arne/ildsted.) Fokale anfald kan derfor medføre mange forskellige symptomer afhængigt af, hvor i hjernen anfaldet udgår fra.

Ved nogle fokale anfald bliver bevidstheden påvirket, men man kan også være ved fuld bevidsthed, mens anfaldet står på. Hvis man er ved normal bevidsthed under anfaldet, dvs. kan opfatte og reagere på, hvad man siger og husker hvad der er foregået under anfaldet, taler man om fokale anfald med bevaret bevidsthed.  Nogen kalder det for simple fokale anfald.

Er bevidstheden påvirket, dvs. man enten ikke opfatter, hvad der sker, eller ikke kan huske noget bagefter, er der tale om fokale anfald med påvirket bevidsthed.  Nogen kalder det komplekse fokale anfald.

Hos mange med de såkaldte komplekse fokale anfald, er problemerne imidlertid ikke overstået, når anfaldet er slut. Det tager ofte tid før man er helt ”med” igen.

Nogen mærker en slags forvarsel til anfald hvor man ”mærker noget”, uden at der er noget unormalt at se.

Nogle gange forekommer der ikke bare et, men flere fokusområder. Og i nogle tilfælde kan man endda tale om multifokal epilepsi. Personer med udviklingshæmning kan for eksempel have diffuse og udbredte skader som baggrund for epilepsien. Dette medfører, at der ofte kan være flere ”epicentre” i hjernen, og dermed flere steder hvor epilepsianfald kan udgå fra.

Hjernens områder

Anfald fra pandelappen (frontallappen)

Anfald der starter i pandelappen, der styrer motorikken, giver muskeltrækninger i modsatte arm, ben og/eller ansigtshalvdel. Ofte starter det ét sted og spreder sig så f.eks. fra hånden til resten af armen, benet og måske hele den ene kropshalvdel. Anfaldene kan have voldsomme bevægelser af hele kroppen, og symptomerne kan også være:

 • Ryk af hoved eller øjne fra side til side
 • Man er ikke opmærksom på sine omgivelser eller man har svært ved at tale
 • Råben, banden eller latterudbrud
 • Unormale og gentagne bevægelser af kroppen, fx rokkende, cyklende bevægelser

Frontallapsanfald varer ofte under 30 sekunder, og de forekommer ofte under søvn.

Anfald fra isselappen (parietallappen)

Anfald der starter i de dele af hjernen, der er afgørende for følesansen i kroppen, har symptomer som for eksempel kan være:

 • En følelse af varme, trykken, elektrisk stød, smerte eller følelsesløshed
 • En fornemmelse som starter i ansigtet og flytter sig rundt til andre dele af kroppen
 • Seksuelle fornemmelser
 • En forvrænget oplevelse af krop eller omgivelserne
 • En følelse af at man bliver svimmel eller at omgivelserne snurrer
 • Vanskeligheder med at forstå hvad der bliver sagt, læsning samt løsning af helt enkle matematikopgaver

Anfald fra isselappen varer oftest fra få sekunder til få minutter.

Anfald fra nakkelappen (occipitallappen)

Nakkelappen styrer vores syn, og anfald herfra, varer oftest kun sekunder. Symptomerne kan f.eks. være:

 • At man ser ting, der ikke er der
 • Ændret synsevne
 • En følelse af, at øjnene bevæger sig
 • Sitren/ufrivillig bevægelse af øjenlågene, evt. Nystagmus, som er en ufrivillig rykvis bevægelse af øjet
 • Øjensmerter
Anfald fra tindingelappen (temporallappen)

Tindingelappen er ansvarlig for mange funktioner, herunder hørelse, tale, hukommelse, følelser, ligevægtssans og indlæring.

Personer som har anfald fra temporallapperne, er delvist ved bevidsthed under et anfald, men de kan også miste bevidstheden. De kan ofte ikke huske, hvad der skete med dem under et anfald.

Deres anfald varer oftest mellem 30 sekunder og to 2 minutter. Nogle af symptomerne ved temporallapsanfald kan være:

 • Man oplever en opadstigende fornemmelse i maven
 • Automatismer som er en pludselig ændring i adfærd i form af, at man eksempelvis stirrer, laver gentagne smaske/synke/tyggebevægelser, men kan f.eks. også ses ved, at man udfører mere komplekse bevægelser som fx af og påklædning, rodende/fejende hånd/armbevægelser, og mere eller mindre formålsløs vandren omkring.
 • En oplevelse af smag og/eller lugte hallucinationer
 • Angst
 • En oplevelse af, at det der sker, har man oplevet før, at man er på et helt ukendt sted, eller en oplevelse af, at tiden går ekstremt langsomt eller hurtigt

Efter et anfald fra temporallapperne er man ofte forvirret, og man kan f.eks. have svært ved at tale i et stykke tid.

Disse meget komplekse fænomener, hvor der som regel er flere sanser involveret samtidigt, kan varieres i det nærmest uendelige. Men er for den samme person altid ens fra gang til gang, og kommer aldrig imellem anfaldene.

Spasmer

Spasmer kan både være fokale og generaliserede. Det er anfald med en kort sammenbøjning/sammentrækning af kroppen. Ofte bøjes armene og spasmerne varer maksimalt 1 sekund. Anfaldene kommer i serier fra 10-20 spasmer med 5-30 sekunders mellemrum. Denne type anfald ses oftest hos spædbørn.

Fokale anfald der er et varsel om et generaliseret anfald

Den epileptiske aktivitet som forårsager det fokale anfald, kan nogle gange sprede sig og medføre et generaliseret anfald. Når det sker, fungerer det fokale anfald som et varsel om et generaliseret anfald, og det kan nogle gange kaldes for aura. Denne aura er sædvanligvis kort, af nogle få sekunders varighed, men kan i nogle tilfælde også vare minutter, timer eller endog dage. Varsler kan være meget nyttige, da de giver personen mulighed for at bringe sig til et sikkert sted, eller gøre andre opmærksom på, at man er i gang med at få et anfald, eller et anfald er på vej.

Når den epileptiske aktivitet har spredt sig til hele hjernen, får man hurtigt et generaliseret anfald, oftest et tonisk klonisk, tonisk eller atonisk anfald. Dette kaldes et sekundært generaliseret anfald.


Videoer der viser forskellige typer fokale anfald

Hvordan ser et fokalt anfald ud? Det kan man se på en række videoer, som eksperterne på det norske Specialsykehuset for epilepsi (SSE) står bag. I filmene er det skuespillere, der viser anfaldene

Video med tre slags fokale anfald med bevaret bevidsthed

Filmen er på norsk. Det er skuespillere der viser anfaldene.

Video med fokalt anfald med reduceret bevidsthed

Filmen er på norsk. Det er skuespillere der viser anfaldene.

Fokalt anfald med reduceret bevidsthed hos et barn

Filmen er på norsk. Det er skuespillere der viser anfaldene.

Video af et natligt fokalt anfald hos et barn

Filmen er på norsk. Det er skuespillere der viser anfaldene.