Den 14. februar er Valentinsdag. Valentinsdag er ikke kun en romantisk dag. Det er også en epilepsidag.

”Sankt Valentin” er reelt et miskmask af to eller tre helgener ved navn Valentin eller Valentinus. Helgenen Sankt Valentin af Rätien er knyttet til epilepsi. Han afbildes normalt som biskop med en eller to personer i krampeanfald liggende for sine fødder. Og han anses som værnehelgen for krøblinge samt personer med epilepsi.

Det er dog et helgenområde, som han sandsynligvis har overtaget fra Valentin af Terni. Sankt Valentin af Terni var efter sigende en biskop, der blev henrettet den 14. februar år 273. Nogen mener, at Sankt Valentin af Terni og den romantiske Valentin-helgen fra Rom kan have været samme person. For eksempel knyttes de begge to til en historie om, at Valentin skulle være gået i forbøn for romeren Cratons syge søn og helbredt ham – muligvis for krampeanfald.

Den romantiske Valentin er Valentin af Rom, der var en kristen præst på Kejser Claudius tid i sidste halvdel af det første århundrede. Valentin blev henrettet den 14. februar, efter sigende fordi han havde viet soldater, til trods for, at kejseren havde givet dem ægteskabsforbud.

Med til den romantiske Valentin af Roms historie hører, at han blev gode venner med sin fangevogters datter, mens han sad fængslet. Pigen var blind, men gennem et mirakel lykkedes det ham at gøre hende seende. Og på henrettelsesdagen efterlod han et afskedsbrev til sin veninde, der var underskrevet ”din Valentin”.