Aktivitetspuljen - søg støtte til aktiviteter

Epilepsiforeningens kredse, ungdomsudvalg, interessenetværk og diagnosegrupper kan søge støtte til aktivitet i Aktivitetspuljen. Her finder du reglerne for ansøgning til puljen og formularen, man skal udfylde.

Formål

Aktivitetspuljens formål er at understøtte aktiviteter i Epilepsiforeningen. Der er i år 2024 i alt 150.000 kr. til rådighed i aktivitetspuljen.

Ansøger

Ansøgningsberettigede er Epilepsiforeningens kredsforeninger, ungdomsudvalget, interessenetværk og diagnosegrupper.

Forretningsudvalget kan derudover beslutte at yde konkret støtte til aktiviteter, der fremmer foreningens generelle formål.

Ved ansøgninger fra Epilepsiforeningens kredse vil kredsens formue indgå i vurderingen før evt. bevilling.

Kredsen skal derudover som udgangspunkt have afsøgt muligheden for at få støtte via de kommunale § 18 midler, Danske Handicaporganisationers lokalpulje eller lokale fonde og firmaer.

Om selve aktiviteten

Aktiviteterne som støttes skal være åbne for alle foreningens medlemmer landet rundt. Der kan dog være særlige forhold som naturligt afgrænser aktiviteter for eksempelvis diagnose- eller interessegrupper.

Der bør tilstræbes en egenbetaling i aktiviteterne.

Evaluering

Der skal aflægges en kort og uformel evaluering af støttede aktiviteter. Her lægges vægt på:

  • Deltagerantal
  • Deltagernes oplevelse
  • Arrangørernes oplevelse

Evalueringsskemaer til formålet udarbejdes ad hoc af landskontoret.

Beslutning om støtten fra aktivitetspuljen

Forretningsudvalget træffer afgørelse om støtten.

Såfremt medlemmer af forretningsudvalget er involveret i ansøgningen og/eller aktiviteten, er de inhabile i beslutningsproceduren.