Få viden om epilepsi og epileptiske anfald

Med et medlemskab i Epilepsiforeningen får du viden og nyheder, der kan gøre dig bedre til at mestre epilepsien og livet med epilepsi. Du får også rådgivning om epilepsi og sociale spørgsmål. Du støtter forskning. Og du får adgang til billige ferieboliger og sociale aktiviter.

Hvad er epilepsi, og hvorfor får man epilepsi?

Epilepsi er en af de hyppigste neurologiske sygdomme. Det er ikke én sygdom, men en fællesbetegnelse for en række tilstande. Fælles for alle epilepsityper er tilbagevendende epileptiske anfald, der skyldes at signaltrafikken i et større eller mindre netværk af nervecellerne i hjernen ”løber løbsk”. 35.000-50.000 danskere har epilepsi.

Epilepsi opstår som følge af, at der sker en fejl i styringen i hjernens celler. Det kan ske på grund af en medfødt eller arvelig fejlkodning af hjernecellernes aktivitet, eller på grund af en skade på hjernen, hvor nervecellerne har mistet deres normale styring. I 60-70 % af tilfældene findes der ingen sikker årsag til anfaldene, men man regner med, at mange af disse tilfælde skyldes genetiske forandringer.

Få svar på alle spørgsmål om epilepsi.

Hvordan ser epileptiske anfald ud, og hvorden undgår man anfald?

Epilepsianfald skyldes pludselige forstyrrelser i nervecellernes funktion i hjernen, der kan sammenlignes med små lynnedslag. Hvordan anfaldet viser sig afhænger af, hvor i hjernen forstyrrelsen er, og om hele hjernen eller kun en del af den er påvirket. Anfald kan f.eks. vise sig som kramper, rystelser i en kropsdel, tom stirren, tygebevægelser, fumlen, forvirret tale elle formålsløse bevægelser.

For de fleste med epilepsi, kommer anfald mere eller mindre tilfældigt. Der er dog forskellige kendte faktorer, som hos nogle med epilepsi kan fremprovokere anfald. De oftest forekommende er dårlig søvn, alkohol, stress, manglende medicin, hormonelle forandringer eller blinkende lys.

Få svar på alle spørgsmål om epileptiske anfald