Er du ung med særlige behov, har du ret til at få tilbudt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), hvis du ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Formålet med STU er, at du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en voksentilværelse, der er så selvstændig som mulig.

Det er UU-vejlederen, der indstiller til STU og kommunen der beslutter, om du er i målgruppen. Hvis du er i målgruppen for STU, har du ret til et 3 årigt tilbud. Der udarbejdes en individuel handleplan for uddannelsesforløbet, som kan indeholde mange forskellige tilbud. Det kan være ophold på den lokale specialskole, men også ophold på efterskole, højskole eller lignende. Kommunen er ikke forpligtet til at yde en del af opholdet udenfor den lokale specialskole.

STU-uddannelse berettiger ikke til Statens Uddannelsesstøtte. I stedet lever du af kontanthjælp eller eventuelt førtidspension, hvis du tilkendt førtidspension