Ca. 1/3 af dem der har epilepsi kan ikke gøres anfaldsfrie med medicinsk behandling. Det kaldes at være ”medicinsk intraktabel” eller ” medicinresistent”.  Er du medicinsk intraktabel, findes der andre behandlingsmuligheder. Det kan dreje sig om kirurgisk behandling (operation), enten i form af fjernelse af det område i hjernen, der udløser anfaldene, eller i form af en vagus nerve stimulator, hvor der hele tiden sendes små elektriske signaler til hjernen. Det kan også være diætbehandling med særligt sammensatte diæter.

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling med antiepileptika er altid førstevalg til behandling af epilepsi. Medicinen kan ikke fjerne årsagen til epilepsien, men gives for at forebygge eller mindske hyppigheden af anfald. 2/3 af alle patienter forventes at kunne opnå anfaldskontrol uden væsentlige bivirkninger.

Målet med den medicinske behandling er derudover også at undgå de psykiske, fysiske, kognitive og sociale konsekvenser, der kan følge med mange anfald.

Epilepsioperationer

Hvis man ikke bliver anfaldsfri på medicinsk behandling, kan hjernekirurgi overvejes hos nogle patienter. Generelt bør operation overvejes, hvis ikke behandling med 2- 3 af de bedste medikamenter givet alene eller i kombination har medført anfaldsfrihed.

Ved resektiv kirurgi fjerner man det epileptisk fokus via åben kirurgi. Ved litt behandling opvarmer og ødelægger man vævet i fokusområdet via et kateter, som indføres i hjernen via et borrehul i kraniet. 

Vagus Nerve Stimulation (VNS)

Vagus Nerve Stimulation (VNS) er en tillægsbehandling til personer, hvor epilepsimedicin ikke virker, og hvor epilepsikirurgi ikke er mulig.

Ved VNS indopereres en stimulator på venstre side af brystkassen umiddelbart under huden, hvor den forbindes med en ledning til vagusnerven, som sidder på venstre side af halsen. Stmulatoren stimulerer hjernen med små slektriske signaler.

Ketogene diæter

Ketogen diæt er en lægeordineret behandling, der kan bruges ved svær epilepsi, når epilepsimedicin ikke er tilstrækkelig effektiv. Ved nogle typer af epilepsi hos børn kan ketogen diæt være den mest effektive behandling.

Der findes forskellige typer af ketogene diæter, men fælles for dem alle er, at de består af højt fedtindhold og lavt indhold af kulhydrater, samt kræver stor disciplin at følge.

Eksperternes anbefalinger til behandling (NBV)

I ”National behandlings- og visitationsvejledning for epilepsi 2022” (NBV) kommer eksperterne med basal viden om epilepsi og anbefalinger til, hvordan man bedst håndterer epilepsi i alle aldersgrupper.

Video om behandling
Norsk video med undertekster
Kontakt rådgivningen