Epilepsidage

Hvert år markerer Epilepsiforeningen International Epilepsidag, der er den anden mandag i februar, og Hjerneugen med Hjernen i Fokus, der ligger i uge 11. Derudover omtaler vi som regel Valentinsdag, der er den 14. februar, og Purple Day (den lilla epilepsidag), der er 26. marts

International Epilepsidag

International Epilepsidag, International Epilepsy Day, har siden 2015 ligget på den anden mandag i februar.

International Epilepsidag markeres ved forskellige initiativer og aktiviteter både internationalt og nationalt. I Danmark står Dansk Epilepsiforening bag nationale initiativer, lokale aktiviteter og markeringer på bl.a. sociale medier.

ILAE og IBE, som er henholdsvis den internationale sammenslutning af epilepsiselskaber og epilepsiforeninger, står for de internationale aktiviteter.

Valentinsdag.

Den 14. februar er Valentinsdag. Valentinsdag er ikke kun en romantisk dag. Det er også en epilepsidag.

”Sankt Valentin” er reelt et miskmask af to eller tre helgener ved navn Valentin eller Valentinus. Helgenen Sankt Valentin af Rätien er knyttet til epilepsi. Han afbildes normalt som biskop med en eller to personer i krampeanfald liggende for sine fødder. Og han anses som værnehelgen for krøblinge samt personer med epilepsi.

Det er dog et helgenområde, som han sandsynligvis har overtaget fra Valentin af Terni. Sankt Valentin af Terni var efter sigende en biskop, der blev henrettet den 14. februar år 273. Nogen mener, at Sankt Valentin af Terni og den romantiske Valentin-helgen fra Rom kan have været samme person. For eksempel knyttes de begge to til en historie om, at Valentin skulle være gået i forbøn for romeren Cratons syge søn og helbredt ham – muligvis for krampeanfald.

Den romantiske Valentin er Valentin af Rom, der var en kristen præst på Kejser Claudius tid i sidste halvdel af det første århundrede. Valentin blev henrettet den 14. februar, efter sigende fordi han havde viet soldater, til trods for, at kejseren havde givet dem ægteskabsforbud.

Med til den romantiske Valentin af Roms historie hører, at han blev gode venner med sin fangevogters datter, mens han sad fængslet. Pigen var blind, men gennem et mirakel lykkedes det ham at gøre hende seende. Og på henrettelsesdagen efterlod han et afskedsbrev til sin veninde, der var underskrevet ”din Valentin”.

Purple day

26. marts er Purple day. Den lilla epilepsidag er et græsrodinitiativ, der i 2008 blev startet af den dengang ni-årige chear leader Cassidy Megan fra Nova Scotia i Canada, som selv har epilepsi. Dagen markeres især i engelsktalende lande. I Danmark plejer Epilepsiforeningen at markere den på de sociale medier.

Hjerneugen

Hjerneugen ligger i uge 11. Det er det danske navn for den internationale kampagneuge Brain Awareness Week, som hvert år ligger i uge 11. Siden 2016 har en række danske patientforeninger, som alle på hver deres måde har hjernen i fokus, går sammen om en kampagne. En af de foreningerne er Epilepsiforening.

I Uge 11 handler det om livet for de cirka 400.000 mennesker i Danmark, hvis hjerne giver hverdagen  ekstra modstand. Det handler om viden om hjernen – alle dens superkræfter og al dens skrøbelighed. Det handler om forskning i hjernen og muligheder for at forebygge, helbrede, vedligeholde og genoptræne. Det handler om at dele viden med hinanden, så vi alle bliver endnu klogere på hjernen.