Kredsindberetning

Efter generalforsamlingen og konstituering af betyrelsen skal bestyrelsens sammensætning indberettes til landskontoret. Det kan enten gøres via nedenstående formular på hjemmesiden, så kontoret opdaterer oplysningerne i medlemssystemet, eller du kan gøre det selv i Membersite.