Sådan søger du om legat

Epilepsiforeningen uddeler skattefrie legater fire gange om året til mennesker med epilepsi, som har det økonomisk vanskeligt. Der er ingen ansøgningsfrist, og man kan højst modtage et legat hvert andet år.

Uddeling forudsætter derudover, at der ikke kan ydes støtte til det søgte via den sociale lovgivning, og at de økonomiske forhold viser, at man ikke har mulighed for selv at afholde udgiften.

image
Epilepsiforeningen uddeler legater fire gange om året, til følgende formål:
  • At sikre at man modtager det bedste behandlingstilbud; herunder også psykologhjælp
  • At afbøde flest mulige afledte psykosociale konsekvenser af epilepsien for den enkelte

Der er ikke mulighed for at uddele legat til støtte til skole- og erhvervsuddannelser, studierejser, etablering af erhverv og lignende, da det jævnfør SKAT ikke betragtes som hjælp i en vanskelig situation eller som hjælp til sygdomsbekæmpelse eller sygdomsforebyggende arbejde.

Sådan søger man om legat

Ansøgningsskemaet printes ud, udfyldes og indsendes sammen med husstandens seneste årsopgørelse til:

Epilepsiforeningen, Store Gråbrødrestræde 10, 1. 5000 Odense C

Hvis du ønsker det, kan du også indsende ansøgningen via vores mailadresse: epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Hent ansøgningsskema til Epilepsiforeningens legat som worddokumt