Dravet Danmark

Netværket for forældre til børn med Dravet syndrom har generelt til formål at, støtte Dravet familier og pårørende, samt udbrede viden om Dravet til fagpersoner og myndigheder og skabe større kendskab til Dravet i offentligheden for at sikre bedre behandling, tidligere diagnosticering og bedst mulige livsvilkår for mennesker med Dravet.

Du kan læse mere om Dravet syndromet her

Dravet Danmark

Jimmy Fjeldbonde
formand, Dravet Danmark
30 82 76 00
Hans Fischer
Næstformand, Dravet Danmark
42 13 01 75
Trine Louise Jensen
28 29 22 66
Malene Westergaard
20 90 85 73