Førtidspension

Hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat, og du derfor ikke kan arbejde, kan det være, du kan få førtidspension.

Der kan som udgangspunkt kun tilkendes førtidspension til personer der er 40 år og derover. Hvis du er under 40 år, kan du dog få tilkendt førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at din erhvervsevne er varigt og væsentligt nedsat og ikke vil kunne forbedres.

Vilkårene for at få førtidspension

Før der kan træffes afgørelse om førtidspension, skal der udarbejdes en rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen skal dokumentere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat i sådan et omgang, at du ikke kan blive i stand til at forsørge dig selv, heller ikke i fleksjob.

Du skal som udgangspunkt have deltaget i mindst et ressourceforløb med henblik på at udvikle arbejdsevnen, før en eventuel tilkendelse af førtidspension.

Hvis du er i risiko for at komme på førtidspension, skal du have tilbudt et eller eventuelt flere ressourceforløb, med henblik på at udvikle arbejdsevnen og undgå at få tilkendt pension. Du skal dog kun have tilbudt et ressourceforløb, hvis kommunen kan pege på konkret indsats, hvor der er en realistisk mulighed for at arbejdsevnen kan udvikles; og er det helt åbenlyst, at arbejdsevnen er varigt nedsat og ikke kan forbedres gennem et ressourceforløb eller andre foranstaltninger, så kan kommunen påbegynde en sag om førtidspension, uden at det i et ressourceforløb er afprøvet, om arbejdsevnen kan udvikles. Dokumentationen for at få tilkendt en førtidspension kan altså i visse tilfælde være opfyldt uden deltagelse i et ressourceforløb.

Hvem afgør sagen?

Inden der træffes afgørelse om eventuel tilkendelse af førtidspension, forlægges sagen rehabiliteringsteamet.

Det er kommunen, der træffer afgørelse om der skal startes sag om førtidspension. Hvis kommunen vurderer, at du for eksempel kan arbejde i et fleksjob, kan du ikke tilkendes førtidspension.  Hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen ikke kan forbedres og du varigt kun kan arbejde få timer om ugen, skal kommunen tage stilling til, om der skal startes sag om førtidspension.