Inge Berthelsens legat, Fonden, der administreres af Dansk Epilepsiforening, er tidligere gået til:

2020

Professionshøjskolen Absalon og Specialrådgivning om Epilepsi på Filadelfia har fået 519.700 kr. i forskningsstøtte fra Inge Berthelsens Legat, der er Epilepsiforeningens forskningsfond. Pengene skal gå til et projekt, hvor de to ansøgere vil skabe bedre indsigter i, hvordan de unges recovery-processer og adgang til uddannelse og job kan fremmes, forklarer de to institutioner i deres ansøgning.

Epilepsiforeningens forskningsfond, Inge Berthelsens Legat, har bevilget epilepsiprofessor Christoph Beier 180.300 kr. til et projekt, hvor man med briller der filmer øjnene (smart glasses), vil optage unge epilepsipatienters øjenbevægelser for at registrere, hvor mange absencer de har og hvornår. Det er noget der tit er meget svært at registrere uden en EEG.

Formålet med projektet er en helt konkret forbedring af epilepsibehandling, og projektet har potentiale til at ændre behandling af patienter med svær behandlelig generaliseret epilepsi – især når der forsat er absencer.

2018

Professor Poul Jennum og Professor Jakob Kjellberg fik 330.00 kr. fra Inge Berthelsens legat til projektet ”Evaluering af sundhed, dødelighed og socioøkonomiske forhold af patienter med epilepsi i Danmark – videre analyser 2017 – 2018”.

Anne Vagner Jakobsen, der er neuropsykolog på Epilepsihospitalet og Ph.D. studerende ved Syddansk Universitet, fik 200.000 kr. til projektet ”Kortlægning af belastningsfaktorer i familier med børn med epilepsi – inddragelse af patientrapporterede oplysninger til optimering af behandlingstilbud”.

Torsten Vinding Merinder, der er stud.med. ved Aarhus Universitet, modtog 155.000 kr. til projektet ”Forbedring af epilepsibehandling og forøgelse af anfaldsfrihed via præoperative hjerneoptagelser med MEG.”

Stine Bang Kjelgaard og Troels Boiesen Larsen, der begge er psykologistuderende ved Aalborg Universitet, kunne ikke være til stede på Epilepsikonferencen. De har fået 25.000 kr. til projektet “Undersøgelse af årsagsforklaringer til forekomst af PNES, samt de psykosociale konsekvenser diagnosen medfører”.

2016

Læge og Ph.D. Jakob Christensen på Aarhus Sygehus får 800.000 kr. til støtte til hans forskning i ”Skizofreni ved patienter med epilepsi” og ”Ulykker hos patienter med epilepsi”.

Anne Sabers, Professor, overlæge dr. med., Epilepsiklinikken, Rigshospitalet, og Ph.D. Lars Rune Christensen fra IT-Universitetet i København får 463.664 kr. til test af øresnegl, der kan afværge anfald: ”Adjunctive Vagus Nerve Stimulation in Treatment of Epilepsy”.

Noémi Becser Andersen, overlæge, dr. med. ved Epilepsiklinikken Rigshospitalet, og Sarah S. Diemar, Stud. med ved Københavns Universitet får 350.000 kr. til projektet:  ”Association mellem hyponatriæmi og osteoporose hos patienter med epilepsi”.

Katrin Bamdeg, Stud. med. ved Syddansk Universitet og forskningsårs-studerende på Epilepsihospitalet Filadelfia. Hun får 60.000 kr. til genforsknings-projektet:  ”Geno-fænotypisk beskrivelse af nye patienter med PCDH19 mutation sammenlignet med allerede publicerede beskrivelser”.

2014

Professor Poul Jennum og Professor Jacob Kjellberg 710.000 kr. til gennemførelse af projektet: Evaluering af sundhed, dødelighed og socioøkonomiske forhold af patienter med epilepsi i Danmark” Læs mere om legatmodtagerne og projektet.

Jean-Francois Perrier, Associate professor, Anders Victor Petersen, PhD studerende modtog 186.000 kr. til projektet: ”New Targets for treating temporal lobe epilepsy”.

Michael Oettinger, overlæge Anne Sabers, læge Anja Bisgård Pinborg og Professor Anders Nyboe Andersen modtog 80.000 kr. til projektet: ”Bestemmelse af ovariefunktionen hos kvinder i medicinsk behandling for epilepsi”.

2012

Amna Aziz, Ph-d, Rigshospitalet Neurocentret: 55.800 kr. til til gennemførelse af projektet: ”Sammenhængen mellem eksposition for topiramat under fostertilværelsen og vægt”

Jakob Christensen, Læge ph.d., Neurologisk Afdeling, Århus Sygehus. 70.000 kr. til gennemførelse af projektet: ”EpiCapno: undertrykkelse af epileptisk aktivitet vha. co2 genånding”

Lene Duez, Ph-d, Institut for Klinisk Medicin – Neurofysiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. 75.000 kr. til gennemførelse af projektet: ”Den kliniske anvendelighed af MEG i epilepsi vil arbejde med at højne kvaliteten af epilepsibehandlingen, således at der på sigt kan opnås anfaldsfrihed uden bivirkninger”

Pariza Gazerani, lektor ved Aalborg Universitet, Center for Sensory-Motor Interaction – SMI. 74.000 kr. til gennemførelse af projektet: ”Neuronale og gliale biomarkører til vurdering af effekten af antiepileptisk medicin og som grundlag for optimeret behandling af epilepsi”

2011

Jakob Christensen, Læge ph.d., Neurologisk Afdeling, Århus Sygehus. 250.000 kr. til gennemførelse af projektet: ”Kognitive problemer hos børn som har været udsat for antiepileptisk medicin i graviditeten eller under opvæksten”

2010

Jakob Christensen, Læge ph.d., Neurologisk Afdeling, Århus Sygehus. 500.000 kr. til projektet: ”Dødelighed ved epilepsi – afdækning af årsager til den øgede dødelighed hos patienter med epilepsi – specielt med fokus på SUDEP”

Vibeke Sejer Hansen, læge på neurologisk afd., Århus Sygehus. 120.000 kr. til at færdiggøre sit forskningsprojekt om den prognostiske værdi af MR-skanninger af hjernen ved epilepsi.

Vaiva Petrenaite, overlæge på Epilepsiklinikken, Glostrup Hospital, modtog et legat på 380.000 kr. til projekt om genetiske og miljømæssige faktorers påvirkning af Lamotrigens omsætning og effekt.