Du kan som patient med epilepsi eller som pårørende til én med epilepsi have behov for samtaler med en psykolog. Du kan altid selv finde en psykolog og bestille en tid til samtale. Måske vil du gerne have at vedkommende faktisk også har viden om epilepsi; det kan du spørge om, inden du evt. bestiller tid hos psykologen.

Du kan prøve forhøre dig på dit behandlingssted, om der på stedet er mulighed for samtale med en psykolog.

Hvis du vil søge om tilskud til psykolog, er der flere muligheder.

Psykologhjælp via sygesikringen

Du kan i visse tilfælde få en henvisning fra egen læge til psykologbehandling; det kan du blandt andet få, hvis du er ramt af alvorlig invaliderende sygdom, eller er pårørende til en patient ramt af alvorlig invaliderende sygdom. Det er et krav, at henvisning normalt sker inden 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, er foregået. 12 måneder efter begivenheden er foregået, kan lægen ikke henvise. Tal med lægen om din konkrete situation, for at forhøre dig, om lægen kan henvise dig. Der kan gives til 12 behandlinger og evt. genhenvises til op til 24 behandlinger i alt. Tilskuddet til psykologhjælpen er 60% af psykologens honorar. Tilskud fås kun hos psykologer med ydernummer.

Ordningen omfatter også børn under 18 år.

Læs mere på sundhed.dk samt i Bekendtgørelse nr. 1213 af 1. juni 2021.

Foreningens legat

Der gøres opmærksom på, at Epilepsiforeningen uddeler legater, og at det er muligt at søge hjælp til egenbetalingen til psykologbehandling via legatet.

Find oplysninger om ansøgning om legat her

Gratis online psykiatrisk hjælp

Telepsykiatrisk Center i Odense bliver forlænget som landsdækkende tilbud på ubestemt tid. Internetpsykiatrien behandler: Panikangst, socialangst, enkeltfobier og let til moderat depression. De behandler ikke andre former for angst, fx helbredsangst, eller svær depression.

For at kunne få behandling hos internetpsykiatrien skal du: Være over 18 år, bosiddende i Danmark, have adgang til en computer eller tablet med webkamera, være tilmeldt e-Boks og har NEM-ID og kunne læse og skrive dansk

Du kan læse mere og bede om behandling på deres hjemmeside

Gratis psykologbehandling til unge

Unge der lider af let til moderat angst eller depression og er i alderen 18- 25 år, kan tilbydes gratis psykologbistand. Der kan tilbydes 12 konsultationer med mulighed for flere hvis det vurderes nødvendigt. Henvisning sker via den unges egen læge og kan kun benyttes hos psykologer med ydernummer.

Læs mere på hjemmesiden ”psykologer i Danmark” samt i Bekendtgørelse nr. 1213 af 1. juni 2021

Fra 2. halvår af 2021 bliver ordningen permanent og kan tilbydes unge op til 25 år.

Incita

”Er du ung og savner du nogen, der virkelig forstår dig, og som genkender de bekymringer du har ift. at leve et frit og ubegrænset liv som ung, samtidig med at du håndterer din epilepsi? Så kom i ungegruppen på INCITA og mød andre unge med epilepsi!”

Sådan lyder invitationen fra Lars.

”Vi er en mindre gruppe unge og en psykolog, der i fællesskab vil tale om de udfordringer der er forbundet med at have en kronisk sygdom med udfordrende anfald og symptomer. Vi taler i den forbindelse om selvværd og selvtillid, om følelser, om forældre, om at flytte hjemmefra, om venner, kærester, fremtidsdrømme, arbejde og studier”, fortæller de.

Ungegruppen er et fællesskab for unge med epilepsi i alderen 18-25 år, som foregår i Incita´s lokaler på Ellebjergvej i København. Der vil være ca. 20 forløbsgange af to timers varighed en eftermiddag hver uge påbegyndende august 2021 og løbende frem til efteråret 2022.

Tilmeld dig

Hvis du vil være med skal du kontakte Lars Hestbæk: lahe@incita.dk

Projektet er et pilotprojekt i samarbejde med Trygfonden og Epilepsiforeningen, og der er derfor ingen brugerbetaling.

Der vil være et meget begrænset antal pladser, men hvis ovenstående har fanget din interesse, skal du blot kontakte Lars, som vil lave en plan for deltagerne med præcise tider og dage.

Studenterrådgivningen

Studenterrådgivningen kan måske have ansat psykologer til studerende på videregående SU-godkendte uddannelser, der kan yde hjælp til tab, sorg, manglende selvtillid mm. Forhør dig om mulighederne hvis du er på en videregående uddannelse.

Læs mere hos Studenterrådgivningen.

Servicelovens §102

Når det er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre en patients fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når det ikke kan opnås gennem de sædvanlige behandlingstilbud, der tilbydes efter lovgivningen, kan der i visse tilfælde tilbydes psykologbehandlinger efter Servicelovens §102. Den er rettet mod personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

§ 102 giver hjemmel til, at borgere, der har behov for en ganske særlig behandling, kan få et relevant behandlingstilbud:

  • når det sædvanlige behandlingssystem ikke rummer den fornødne specialviden eller ekspertise, eller
  •  at det sædvanlige behandlingssystem efter en konkret vurdering ikke kan antages at være egnet til at behandle den konkrete borger.
    Hjælpen efter servicelovens §102 søges i kommunen.

Læs mere i vejledning nr. 10284 af 11. december 2917, kapitel 3.

Aktivlovens §82

I visse tilfælde kan kommunen bevilge egenbetaling til psykologbehandling, når behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Om det kan ydes beror blandt andet på en vurdering af den økonomiske situation; kommunen vil se på indtægter og udgifter og om du har mulighed for selv at afholde udgiften til psykologbehandling.

Der søges via kommunen.

Læs mere på sundhed.dk.

Kommunens Familiecenter Servicelovens §11

Familiecentret, Familiehus eller hvad man kalder tilbuddet i din kommune, skal tilbyde, at man kan få gratis, anonym rådgivning. Familiecentret yder rådgivning til børn og deres forældre. Det betyder at Familiecentret måske kan tilbyde hele eller enkeltpersoner i familien psykologbehandling – forudsat at der er en psykolog ansat og det er en psykolog, man får tildelt. Det kan også være f.eks. en pædagog eller en socialrådgiver. Du kan spørge efter – og ønske – at tale med en psykolog. Der kan måske være tale om krisebehandling til familien, gruppeforløb til barn og/eller voksne eller hvad der er behov for, og hvad familiecenteret kan tilbyde. Der er nogle tidspunkter på ugen, hvor man kan komme ind direkte fra gaden og modtage rådgivning. Det er muligt, hvis der skal igangsættes et rådgivningsforløb, skal familien henvises via socialrådgiver i familieafdelingen med udarbejdelse af en såkaldt børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens §50. En §50 undersøgelse er en undersøgelse af barnets forhold, og kan f.eks. være beskrivelse af familieforhold, skole, fritid, helbredsforhold mm.
Prøv at tjekke din kommunens hjemmeside eller ring kommunen op og få oplysninger om Familiecentrets/Familiehusets tilbud i netop din kommune.

Det Nationale Sorgcenter

Det Nationale Sorgcenter kan tilbyde gratis psykologhjælp til børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.
Der kan også tilbydes gratis psykologhjælp til efterladte +65 årige.

Det Nationale Sorgcenter har afdelinger i København, Helsingør, Århus og Odense. Der er forskellige tilbud afhængig af livssituation og alder. Kontakt Det Nationale Sorgcenter for at høre, om der er tilbud til dig.

Du kan læse mere om Det Nationale Sorgcenter her.