Sundhedstyrelsens eftersyn af epilepsiområdet

Sundhedsstyrelsens rapport ”Eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi” dokumenterer med al ønskelig tydelighed, at epilepsi er et forsømt sygdomsområde. I Styrelsens rapport til politikerne peger landets øverste sundhedsmyndig på en lang række ud­for­dringer, men de peger også på 13 løsningsforslag.


image
Sundhedsstyrelsens rapport

Rapporten er et resultatet af Sundhedsstyrelsens Eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi. Den er udarbejdet med inddragelse af en følgegruppe med relevante aktører på epilepsiområdet, herunder Socialstyrelsen, regionerne,
kommuner, patientforeninger samt faglige organisationer og selskaber.

image
Nyheder om epilepsirapporten

I en række politiske artikler og nyheder, har vi fulgt op på Sundhedsstyrelsens rapport. De er samlet her.