Færdig med folkeskolen - hvad kan jeg blive?

Når du er færdig med folkeskolens 9. eller 10. klasse, kan spørgsmålet melde sig – hvad gør jeg så nu? Er der begrænsninger i forhold til, hvad jeg kan uddanne mig til og beskæftige mig med, når jeg har epilpesi?

Og ja – det er der. Du kan f.eks. ikke uddanne dig til pilot, sømand, lokomotivfører, eller fisker. Du kan heller ikke uddanne dig til et job, hvor du har brug for gruppe 2 kørekort, med mindre du har været anfalds- og medicinfri i minimum 10 år. Du vil heller ikke blive optaget på uddannelsen som betjent, men har du haft børneepilepsi og været uden anfald i 5- 10 år og er uden behandling, foretages der en konkret vurdering, forudsat at du har førerret til bil uden tidsbegrænsning. Der ud over kan du blive vurderet uegnet til session.

Læs reglerne for kørekort her 

Hvis du er under uddannelse og har spørgsmål til det, så se her.

Du kan måske også komme ud for, at lægen anbefaler, at du ikke arbejder med farlige maskiner. Det er et ret vidt begreb, hvad farlige maskiner er. Skal du arbejde med maskiner, hvor farlige situationer kan udvikle sig, hvis du får et anfald, så start med at undersøge, om maskinen kan sikres ved, at den går ud ved eventuelt anfald, hvis en sådan anordning ikke allerede er etableret på maskinen.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved valg af uddannelse?

Tænk først og fremmest i baner af hvad der passer til dine interesser og forudsætninger. Tænk også på, at eventuelle udfordringer måske kan imødekommes ved de kompensationsordninger, der findes  Hvis du ikke har mulighed for at uddanne dig til lige præcis det, du helst vil, er der så noget, der bare minder om det? Brug eventuelt jobkompasset på ug.dk for inspiration. Inden du beslutter dig, er der nogle ting, du blandt andet kan overveje:

image
Ni ting, der er værd at tænke over før valg af uddannelse
  • Kend din epilepsi! Før du træffer dit uddannelsesvalg, kan det være en god idé at tale med nogen, som kan vejlede dig ifht. at træffe dit valg. Måske er der en god epilepsisygeplejerske eller en interesseret læge på dit behandlingssted, som du kan tage en snak med om dine muligheder? De kender din epilepsi, og vil sandsynligvis kunne besvare dine tvivlsspørgsmål. Eller dine pårørendes spørgsmål.

 

  • For nogle kan det være en god idé at få lavet en neuropsykologisk test. Testen kan være et værdifuldt redskab til at afdække hvilke udfordringer du står overfor, når du skal træffe et uddannelsesvalg. Og hvordan du evt. kan kompensere for de problemer der er? Har du f.eks. omfattende problemer med hukommelse? Koncentration? Bivirkninger af den medicinske behandling? Specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder? Og hvad kan der gøres ved det.

 

  • Har du kørekort? Eller er der udsigt til, at du kan få det? Og hvis ikke – hvilke overvejelser skal du så have med i rygsækken, før du vælger uddannelse?

 

  • Søg kvalificeret uddannelsesvejledning, før du træffer dit uddannelsesvalg – det er et af de valg i tilværelsen, som får størst indflydelse på resten af dit liv. Start med at tale med dit lokale UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), som yder uddannelsesvejledning til alle unge i din kommune. Dem finder du på Uddannelsesguiden. Du kan også indtaste få oplysninger på minvejleder.dk og nemt finde din vejleder.

 

  • Prøv at afdække hvad uddannelsen går ud på, og hvilke krav der stilles samt de efterfølgende jobmuligheder. Prøv evt. at kontakte en arbejdsplads, indenfor det arbejdsområde du drømmer om. Måske kan du prøve en kort praktik? Eller få en snak med arbejdspladsen om, hvilke krav der stilles til medarbejderne i dagligdagen. Tjek Uddannelsesguiden som indeholder et væld af brugbare konkrete oplysninger

 

  • Har du behov for støtte undervejs i uddannelsen, findes der forskellige love og regler, som skal sikre at flest mulige unge med handicap kan gennemføre en uddannelse. Et eksempel på konkret støtte kan være muligheden for særlige prøvevilkår til eksamen. Det kan være med til at gøre eksamenssituationen mindre stressende for nogle unge med epilepsi. Du kan læse mere om de forskellige muligheder på EMU – Danmarks Undervisningsportal og på Uddannelsesstyrelsens side om specialpædagogisk støtte og handicaptillæg

 

  • Overvej om det måske kan være en idé at ringe til Specialrådgivningen om Epilepsi, som er en landsdækkende rådgivningsfunktion og leverandør til VISO, og som yder sparring og vejledning vedrørende psykosociale konsekvenser af epilepsien.

 

  • Du er naturligvis også velkommen til at kontakte Epilepsiforeningens rådgivere

 

  • Husk det er vigtigt, at du ikke for tidligt afgrænser dig negativt i dine uddannelsesplaner!

Er dy fyldt 30 år og overvejer erhvervsuddannelse?.

Er du fyldt 30 år, modtager dagpenge og er ufaglært eller faglært med forældet uddannelse, kan du måske gøre brug af enten de permanente eller de midlertidige ordninger, der giver mulighed for at få bevilget dele af eller en hel erhvervsuddannelse. Læs mere på arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside