Epilepsiforeningens forretningsudvalg

Epilepsiforeningens forretningsudvalg udøver den daglige ledelse af foreningen i samarbejde med landskontorets leder, og omsætter de økonomiske og politiske beslutninger inden for det af hovedbestyrelsen fastlagte budget.

Forretningsudvalget består af foreningens formand og næstformand samt 3 personer valgt blandt medlemmerne af hovedbestyrelsen.

Forretningsudvalget mødes typisk 5-7 gange årligt.

Forretningsorden

Forretningsorden og kommissorium for forretningsudvalget (pdf)

Landsformand

Lone Nørager Kristensen, landsformand
Alvejen 340, Klim Fjordholm, 9690 Fjerritslev
Telefon: 30 88 37 92

Næstformand

Peter Womb
Peter Vomb, næstformand i Epilepsiforeningen og kredsformand på Bornholm
Telefon: 29 70 07 12

Forretningsudvalg

Berit Andersen
Berit Andersen, kredsformand i Midtvestsjælland
Telefon: 20 64 76 47                      
Rikke Malene Rogers, kredsformand i Østjylland
Telefon: 61 72 60 06
Casper Kløj Andersen, kredsformand i Nordjylland
Telefon: 50 45 29 92

image
Landskontoret

På vores landskontor møder du vores rådgivere og kontorets andre ansatte. Her er vores kontaktoplysninger.

image
Lokalkredse

Epilepsiforeningen har 10 lokalkredse, der bl.a. laver sociale arrangementer og netværk. Mød dem her.

image
Mød andre

Du kan møde andre, der har epilepsi inde på livet, i sidens Samtaleforum, via Facebook-grupper eller i vores forskellige netværk.