30.01.2019

Epilepsiforeningen glade: EU vil sikre pårørende 5 omsorgsdage

EU-politikerne er enige om, at pårørende til omsorgskrævende patienter skal have ret til mindst fem omsorgsdage

 

Pårørende til mennesker, der er alvorligt syge eller omsorgskrævende, skal have ret til mindst 5 omsorgsdage om året, er EU-politikerne enige om i et nyt direktiv. Endnu mangler den formelle godkendelse i EU-systemet, men det ventes at være en formalitet. Der sigtes mod, at reglerne skal træde i kraft inden for tre år.

Når epilepsi rammer en i familien, lægger det et enormt pres på de pårørende, der trækker et stort læs for at behandlingen, rehabiliteringen og dagligdagen kommer til at fungere bare en lille smule. Derfor har Epilepsiforeningen i flere år argumenteret for og arbejdet for, at pårørende skulle have bedre muligheder for at støtte deres syge familiemedlemmer.

I forhold til de gældende EU-regler er det nye i det kommende direktiv om bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv, at de pårørende garanters minimum 5 omsorgsdage. Hidtil har der i EU-reglerne ikke været nogle minimumsstandarder.

image
Det siger EU

I det kommen EU-direktivs artikel 6 står der:

 

“Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere har ret til omsorgsorlov på mindst fem arbejdsdage om året pr. arbejdstager. En sådan ret kan gøres betinget af passende dokumentation for lidelsen hos arbejdstagerens familiemedlem.”

”I Danmark er reglerne nu, at offentligt ansatte forældre har 2 omsorgsdage om året indtil det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Vi ved ikke, hvordan direktivet vil blive implementeret i Danmark, men umiddelbart kan det blive et skridt i den rigtige retning,” siger Epilepsiforeningen socialrådgiver Helle Obel.

Hun peger dog på en væsentligt bekymring: ”I aftalen står der intet om økonomisk kompensation under omsorgsdagene. Det er selvfølgelig noget vi i Epilepsiforeningen vil presse på for at der kommer, når direktivet skal gøres til dansk lovgivning.”

Kilde

Jyllands-Posten

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev