Minister undskylder til anbragte under særforsorgen: ”Det skal aldrig gentage sig”

Socialministeren har givet en officiel undskyldning til tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen i perioden 1933-1980, der har været udsat for svigt, vold og andre overgreb.

``Der er stadig mennesker, som oplever, at vores system har snubletråde, og ikke det sikkerhedsnet, det burde være,`` sagde socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil bl.a. i sin tale. Foto: TV2

”Hvad der overgik jer, skal aldrig gentage sig. På vegne af den danske stat. På vegne af den danske regering: undskyld.”

Sådan lød ordene fra social- og boligminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), da hun ved er arrangement tirsdag eftermiddag, gav en officiel undskyldning til tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen i perioden 1933-1980.

Tilbage i 2022 viste en udredning, hvordan ”åndsvage”, døve, blinde, talehæmmede, ”Vanføre” (handicappede) og ”epileptikere” havde været udsat for eksempel vold, seksuelle overgreb, unødig brug af magt, indespærring og tvangssterilisering under anbringelser inden for særforsorgen.

I sin undskyldningstale sagde ministeren bl.a.: ”Jeg ved, hvor meget undskyldningen betyder for jer. Jer, og jeres kære er gode nok. Det var samfundet, den var gal med.”

Man kan ikke ændre fortiden, men, sagde ministeren: ”Vi kan fjerne skylden og skammen fra jeres skuldre. Det stempel, I har båret på alt, alt for længe.”

Behandles som ludobrikker i dag

En anden af dagens talere var Hanne Klitgaard Larsen, der var tidligere anbragt i sær- og åndssvageforsorgen på grund af “vanføre” – fysisk funktionsnedsættelse.

Hun fortalte om nogle af sine oplevelser ydmygende behandling i vanføreforsorgen:

”Undskyldningen i dag betyder meget, fordi den rækker ind i fremtiden, og der ligger et løfte om, at det menneskesyn, vil man ikke have fremover”, sagde hun og pegede på, at handicappede også i dag behandles uværdigt, når de omtales som en last:

”Vi bliver reduceret til ludobrikker, og bliver i tvivl om, om vi overhovedet må være her,” sagde hun: ”Vi får stadig at vide, vi er for dyre, og at det er vores skyld, der ikke er råd til andre ting,” siger hun.

I sin tale kom socialministeren også ind på forholdene for anbragte i dag og spurgte, om vi lever op til vores idealer for socialområdet i dag? Og svarede selv:

”Nej. Der er stadig mennesker, som oplever, at vores system har snubletråde, og ikke det sikkerhedsnet, det burde være.”

I Epilepsiforeningen glæder landsformand Lone Nørager Kristensen sig over undskylningen:

”Det har været længe undervejs, men nu oprandt dagen så endeligt, hvor gives en formel undskyldning til en særligt sårbar gruppe, som har været udsat for både svigt og overgreb i en ikke særlig fjern fortid – og af det system som skulle tage sig særligt godt af de. Jeg synes personligt det ville ha´ klædt landets statsminister at overbringe undskyldningen, men i dag glæder jeg mig først og fremmest over at det officielle Danmark beklager den behandling som en særlig sårbar gruppe blev udsat for.”

Kilde

TV2

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev