03.04.2023

12 politiske personligheder med epilepsi: Havde Roosevelt epilepsi?

Epilepsi rammer høj og lav. Det kan man blandt andet lære af historien, hvor mange politiske personligheder har haft epilepsi på et tidspunkt i deres liv. Epilepsi har plaget både oprørere, kejsere og politikere. Her har vi udvalgt 12 eksempler, hvor et par af dem er ret tragiske.

Franklin D Roosevelt fik i 1921 polio og sad i kørestol resten af sit liv. Forskere mener, at polioen gav ham epilepsi. Det er aldrig endeligt fastslået, men han blev behandlet med phenobarbital, der kan bruges ved epilepsi, og fik episoder, hvor han sad og stirrede tomt ud i luften. Foto: Wikipedia

Kejser Caligula (12-41)

Caligula var kun romersk kejser i fire år, inden han blev myrdet. Han er blevet skildret som en grusom og blodtørstig despot, der ødelagde statens økonomi. Som barn havde han epilepsi, fortæller den romerske historiker Suentonius: “Som dreng var han plaget af den faldende syge, og skønt han i sin ungdom havde nogen udholdenhed, havde han til tider på grund af pludselig mathed svært ved at gå, at stå, at samle sine tanker eller holde hovedet oppe.”

Hans Ulrik Gyldenløve (1615–1645)

Gyldenløve var søofficer og uægte søn af den danske konge Christian den 4. Gyldenløve, der levede et meget udsvævende liv, var i 1640 på statsbesøg i Spanien sammen med kongens ambassadør, hvor han efter en tyrefægtning fik et epileptisk anfald. Efter episoden blev han sendt hjem til Danmark. Det forhindrede ham dog ikke i at gøre militær karriere, og fra 1641 til sin død var han kommandant på den vigtige fæstning Kronborg.

Harriet Tubman (1820 – 1913)

Harriet Tubman var en sort amerikaner, der kæmpede for slavernes frigørelse, udmærkede sig under borgerkrigen og var aktiv for kvinders stemmeret. Hun fik epilepsi som følge af en hovedskade, hun pådrog sig, da hun som ung pige nægtede at hjælpe en slavevogter med at fastholde en bortløbet slave. Den ophidsede vagt smed en tung metalvægt i hovedet på hende. Tubman levede resten af sit liv med epileptiske anfald, hovedpine og narkolepsi. I 2016 blev hun æret ved at blive valgt som det nye ansigt på amerikanernes 20 dollar-seddel.

Ida McKinley (1847–1907)

Ida Mckinly var gift med USA’s 25. Præsident og førstedame fra 1897-1901. Hun fik epilepsi som voksen, og den voldte hende store problemer. Epilepsi var ikke noget man skiltede med dengang, og der blev gjort store anstrengelser for at skjule den. Hendes ægtemand, præsident William McKinley, plejede at dække for hendes ansigt med en serviet, hvis der under middagsselskaber var symptomer på et anfald.

Theodore Roosevelt (1858 – 1919)

Theodore Roosevelt – tit kaldet Teddy Roosevelt – var en fjern slægtning til den senere amerikanske præsident Franklin D Roosevelt. Han havde epilepsi og blev jævnligt kastet til jorden i voldsomme anfald. Der ud over led han også af astma og havde nedsat syn. Det afholdt ham dog ikke fra en imponerende karriere som soldat, historiker, guvernør for staten New York og i 1901 præsident. En post han holdt i to perioder. Teddy Roosevelt er bl.a. kendt for sine bestræbelser for at bringe den Russisk-japanske krig til ende. Hvilket han fik Nobels Fredspris for.

Vladimir Lenin (1870–1924)

Lenin anførte den kommunistiske revolution I Rusland I 1917 og blev Sovjetunionens første præsident. Hans alderdom var præget af neurologiske lidelser og funktionstab. I de sidste måneder af sit liv fik han epilepsi. Hans anfald blev værre og værre, og han døde i forbindelse med et status epilepticus anfald, der havde varet i 50 minutter.

Franklin D Roosevelt (1882 – 1945)

USAs. 32. Præsident Franklin Delano Roosevelt – ofte bare henvist til med forkortelsen FDR – havde muligvis epilepsi. Det kan ikke siges med sikkerhed om Roosevelt havde epilepsi, men flere mener, at han havde klare symptomer på en fokal epilepsi. I 1921 blev han ramt af polio og sad i kørestol resten af sit liv. Og forskere mener, at polioen var skyld i en epilepsi. De peger bl.a. på, at han ofte fik episoder, hvor han sad fastfrosset og stirrede tomt ud i luften i et par minutter. Han havde også svært ved at holde styr på for eksempel togtider og kom jævnligt for sent til afgang. Og ifølge offentlige sundhedsoptegnelser blev han behandlet med phenobarbital, der bl.a. kan bruges ved epilepsi.

Franklin D Roosevelt anses som en af de største præsidenter i amerikansk historie og er den eneste, som er blevet valgt som amerikansk præsident fire gange i træk. Han ledte USA gennem to store kriser – depressionen I 30’erne og II Verdenskrig i 40’erne. Under depressionen fik han gennemførte reformen kaldet New Deal, hvor staten blev gjort væsentligt større, så den kunne hjælpe de mest udsatte amerikanere.

Prins John (1905–1919)

Den britiske Prins John var Kong George den 5.’s yngste søn. Prins John havde epilepsi fra han var fire år og frem til sin død. Han døde som kun 13-årig i forbindelse med et anfald. På grund af sin epilepsi og udviklingshæmning blev han holdt skjult for alle andre end familien på York Cottage på godset i Sandringham.

Rudi Dutschke (1940–1979)

Rudi Dutschke var fremtrædende talsmand for den venstreorienterede tyske studenterbevægelse i 1960’erne og en inspiration for studenterrebeller i resten af Europa. I 1968 blev der gjort et attentatforsøg mod ham, hvor han blev skudt to gange i hovedet (billedet i midten). Ud over at gøre ham delvist blind så gav hjernetraumerne ham epilepsi med hyppige anfald. I 1979 druknede han i sit badekar under et epilepsianfald.

Lillian Knudsen (1945-)

Fagforeningskvinden Lillian Knudsen fik epilepsi efter en hjerneblødning i 1985 og oplevede anfaldene som meget skræmmende. De kom heldigvis hurtigt under kontrol med medicin og var ikke nogen hindring for hendes fagforeningskarriere. Hun var forbundsformand for Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) fra 1985 og frem til fusion med 3F i 2005. Hun har været anfaldsfri siden ´99, men er åben om epilepsien og har blandt andet deltaget i et fotoprojekt Epilepsiforeningen lavede i 2005 med portrætter af mennesker med epilepsi.

Villy Søvndal (1952-)

Villy Søvndal er forhenværende formand for Socialistisk Folkeparti og var dansk udenrigsminister fra 2011-2013. Han fik diagnosen epilepsi som 17-årig og tog medicin et par år. Det ærgrede ham, at han måtte holde igen med festerne – men til gengæld slap han for at blive soldat, har han fortalt. Han har ikke længere epilepsi, men deltog i 2005 i Epilepsiforeningens fotoprojekt med portrætter af mennesker med epilepsi, hvor Villy rækker tunge på billedet.

Paul Maynard (1975-)

Ved det britiske parlamentsvalg I 2010 blev den konservative politiker Paul Maynard parlamentsmedlem (MP) for Blackpool North og Cleveleys. Han var den første britiske MP, der stod frem og afslørede, at han havde epilepsi. I 2010 blev han også vicepræsident for epilepsiorganisationen Epilepsy Action.

Kilde

Wikipedia og Neurology.com  og Epilepsiforeningen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev