03.06.2015

Stine Brix: Der mangler retssikkerhed

I et blogindlæg har Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, efterlyst mere fokus på handicappedes vilkår i valgkampen. Et af de områder, hvor Dansk Epilepsiforening oplevet problemer er i borgerens møde med myndigheder. På den bagrund har vi sendt to spørgsmål til alle socialordførere i Folketinget. En af dem, der har svaret tilbage er Stine Brix fra Enhedslisten.
 
Det er Dansk Epilepsiforenings opfattelse, at sagsbehandlingen på handicapområdet i disse år er kendetegnet af en stigende tillidskrise mellem borger og myndighederne generelt og kommunerne i særdeleshed. Vi er ofte i kontakt med medlemmer, hvis udgangspunkt for mødet med det offentlige er en total mangel på tillid. Baggrunden herfor er, at borgerne opfatter, at det er økonomien og ikke lovgivningen, som afgør deres sag. Hvad er din holdning til denne problemstilling? Deler du vores opfattelse?
"Jeg støder ofte på borgere, som oplever at kommunen tænker i økonomi frem for i, hvad der er bedst for borgeren. Vi ser desværre også at kommuner bryder loven enten bevidst eller ubevidst. Et af de største problemer på handicapområdet i dag er efter min opfattelse en for ringe retssikkerhed," svarer Stine Brix.
Hvad kan man i givet fald gøre fra Christiansborg for at forbedre samarbejdet mellem borger og myndighed?
 
Til det svarer Enhedslistens Stine Brix: "For det første kan vi sikre, at kommunerne har tilstrækkeligt gode rammer, så de ikke er så pressede på økonomien, som tilfældet er i øjeblikket. For det andet kan vi fjerne de incitamenter, som faktisk betyder, at kommunen kan få en fordel ud af administrere i strid med loven. Hvis kommunen ikke tildeler hjælp eller fratager hjælp, og ankemyndighederne efterfølgende konkluderer, at det har kommunen ikke ret til, så har kommunen stadig sparret penge. Endelig ønsker vi at nedsætte en kommission, som skal undersøge og komme med forslag til hvordan vi forbedrer retssikkerheden i det sociale system."
I løbet af valgkampen vil vi her på hjemmesiden bringe svarene fra alle andre politikere, der har svaret tilbage på vores henvendelse. Du kan få et overblik på vores side om Epilepsi og valgkampen 2015
(Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev