04.06.2015

Dyremose foreslår tidsbegrænsede kontrakter

Vi synes, beskæftigelsesmulighederne for mennesker med handicap som epilepsi burde være bedre. Det vil vi gerne prøve at sætte lidt fokus på i valgkampen. Derfor har vi sendt nedenstående spørgsmål til alle folketingspartiernes arbejdsmarkedsordførere. En af dem, der har svaret er Charlotte Dyremose fra Konservative
SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd – har for nyligt offentliggjort en undersøgelse, som viser, at beskæftigelsesgraden for mennesker med handicap falder mere end for mennesker uden. Generelt er beskæftigelsen i f.eks. Region Midt faldet med 5,7 % i perioden 2002-2014. Det tilsvarende tal for mennesker med handicap er 16 %! Det er meget svært at tolke disse tal anderledes, end at mennesker med handicap ryger ud først, når det begynder at stramme til.
Hvad er din reaktion på disse tal?
”Det er jeg ærgerlig over. Mennesker med handicap skal også have mulighed for at blive inkluderet på det danske arbejdsmarked. Desværre skyldes det jo nok, at krisen altid rammer de svageste hårdest og så måske også, at virksomheder er henholdende med at ansætte handicappede, fordi de er usikre på, om samarbejdet kommer til at fungere eller ej. Og hvis samarbejdet viser sig ikke at fungere, kan det være særligt svært at afskedige en handicappet," svarer Charlotte Dyremose (K)
Hvordan ser du på f.eks. rettighedsbaseret beskyttelse af mennesker med handicap på arbejdsmarkedet?
Til det svarer det konservative folketingsmedlem: "Det er et dilemma. For på den ene side skal handicappede ikke kunne fyres pga. deres handicap. Men på den anden side ville det nok hjælpe flere handicappede ind på arbejdsmarkedet, hvis det blev lettere for virksomheder at ansætte handicappede på tidsbegrænsede kontrakter. Hermed ville virksomhederne have mulighed for at se den nyansatte an og efter en prøveperiode vurdere om en længerevarende ansættelse giver mening for begge parter. Så jeg tror det er nødvendigt at se på beskyttelsesreglerne, så de ikke er til hinder for at handicappede kommer ind på arbejdsmarkedet – også i kortere ansættelser. En kort ansættelse kan jo let være vejen til et varigt job. Men det skal gøres på en måde, hvor det ikke åbner op for diskrimination."
I løbet af valgkampen vil vi her på hjemmesiden bringe svarene fra alle andre politikere, der har svaret tilbage på vores henvendelse. Du kan få et overblik på vores side om Epilepsi og valgkampen 2015 (Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev