28.05.2015

Handicap og valgkamp

Af Lone Nørager Kristensen, landsformand, Dansk Epilepsiforening
Så fik vi valget. Eksperterne kan fortælle, at valgkampen kommer til at handle om eksempelvis flygtninge/indvandrere, økonomi og beskæftigelse. Jeg kan belært af snart mange valgkampe fortælle, hvad den ikke kommer til at handle om. Den kommer ikke til at handle om mennesker med handicap og slet ikke specifikt om mennesker med epilepsi.
Handicap er faktisk slet ikke nævnt én eneste gang i regeringens seneste udspil ”Danmark på sikker vej”. Det gør mig både ked af det og frustreret, og det er – ærligt talt – grænsende til ubegribeligt at man kan fremlægge et velfærdsudkast helt uden at berøre handicapområdet!
Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Af en eller anden grund er handicapområdet åbenbart uinteressant for politikerne og de medier, som sætter deres dagsorden.
I handicaporganisationerne – som Dansk Epilepsiforening også er en del af – må vi bare konstatere, at vi har svært ved at trænge igennem med vores budskaber, når der er valgkamp.
Det er ikke, fordi vi mangler vælgere. I Dansk Epilepsiforening anslår vi, at ca. 50.000 i Danmark har epilepsi. Handicaporganisationernes paraplyorganisation, DH, repræsenterer mere end 330.000 medlemmer, og ca. 30 % af befolkningen vurderer selv, at de har et handicap (SFI, 2013). Det er mange vælgere, som godt nok også interesserer sig for flygtninge- og indvandredebatten, økonomi og beskæftigelse. Men de går naturligvis også op i de helt nære udfordringer og problemer som de oplever i deres eget liv.   
De problemer kan vi tale længe om, for de fylder nemlig op i den hverdag vi hører om fra vores medlemmer. Mennesker med handicap (og også mennesker med epilepsi)…
·         har en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet – og det går den gale vej.
·         får ikke en uddannelse i samme grad som andre.
·         oplever, at deres forsørgelsesgrundlag er under pres.
·         har en mangeårig tilknytning til sundhedsvæsenet og oplever betydelige udfordringer i forbindelse hermed.
·         har ofte – når de henvender sig til os – haft en meget kedelig oplevelse af den måde, de bliver mødt af især de kommunale myndigheder
Der er nok at debattere om – og tage fat på.
Dansk Epilepsiforening vil i valgkampen hen over de kommende uger afkræve politikerne nogle svar på spørgsmål vi ved betyder noget for vores medlemmer. Og I skal nok få lov at se deres svar.
Vi ved det er svært at trænge igennem – men det skal ikke forhindre os i at gøre forsøget! For det betyder faktisk noget for mange, at de forholder sig til den virkelighed mange befinder sig i.
God valgkamp derude….

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev