02.07.2015

NKR er et lille skridt

Under overskriften “NKR: Lille, men begrænset skridt frem for epilepsibehandling” har Dansk Epilepsiforening udsendt en pressemeddelelse:
“Sundhedsstyrelsen udsendte den 1. juli den endelige version af Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for epilepsiområdet.
Dansk Epilepsiforening har afgivet høringssvar i sammenhæng med arbejdet, og vi kan konstatere, at de endelige retningslinjer er udkommet uden de store ændringer i forhold til høringsudkastet.
Det er dermed fortsat foreningens holdning, at de foreliggende retningslinjer kun i meget begrænset omfang kan løse de betydelige praksisudfordringer, som mennesker med epilepsi oplever i forbindelse med dagligdagen.
Det skyldes i vid udstrækning den metode, som retningslinjerne udarbejdes efter, da den sætter snævre rammer for resultatet. Det giver et entydigt og stærkt afgrænset sundhedsfagligt perspektiv i det foreliggende dokument.

  • Det er særligt ærgerligt, at de foreliggende retningslinjer:
  • Udelukkende fokuserer på børn under 18 år.
  • Ikke i højere grad metodisk kan inddrage værdifulde praksiserfaringer.
  • Ikke rummer en mere udførlig og præcis målgruppebeskrivelse og tager hensyn til, hvor kompleks og forskelligartet en sygdom epilepsi er.
  • Ikke rummer anbefalinger for et sammenhængende udrednings- behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer.

Det er særligt positivt, at de nye retningslinjer:

  • Fremhæver vigtigheden af en hurtig udredning og behandling.
  • Berører det vigtige spørgsmål om hvad man som fagperson kan vælge – buccal midazolam eller rektal diazepam – ved epileptiske anfald, der varer længere end 3-5 minutter.
  • Slår fast, at man er medicinsk intraktabel (ikke kan behandles med medicin) efter forsøg på behandling med to forskellige velvalgte og velafprøvede slags medicin.
  • Fremhæver et betydeligt behov for en række konkrete supplerende forskningsindsatser,”

udtaler Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, i pressemeddelelsen.
Læs NKR for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Læs Quickguide til NKR Læs Dansk Epilepsiforenings høringssvar her (Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev