16.06.2015

S: Forløbsplan til kronikere

Socialdemokraternes sundhedsordfører svarer på Dansk Epilepsiforenings sundhedspolitiske spørgsmål.
I Dansk Epilepsiforening ved vi, at ca. 2/3 af alle med epilepsi er godt hjulpet af de tilgængelige behandlingsformer. Vi ved samtidig, at den sidste tredjedel af patientgruppen står i en ganske anden situation: Her er der ikke et effektivt behandlingstilbud, og de må derfor ofte leve med tilbagevendende epileptiske anfald og omfattende gener i hverdagen.
 
I den sammenhæng har Dansk Epilepsiforening en mangeårig erfaring for, at det halter gevaldigt med at sikre den fornødne tværsektorielle sammenhæng i den behandlings- og rehabiliteringsproces, som er så vigtig for mennesker ramt af en kronisk sygdom, hvor behandlingsmulighederne desværre ikke rækker.
 
Vi ser altså et klokkeklart og markant behov for – langt – større fokus på sammenhæng i indsatserne. Men vi ser også, at de involverede myndigheder har umådeligt vanskeligt ved netop den disciplin.
 
Derfor har vi stillet en række spørgsmål til partiernes sundhedspolitiske ordførere herunder også Flemming Møller Mortensen, som er sundhedsordfører for Socialdemokraterne.
Danske Patienter – som Dansk Epilepsiforening er medlem af – foreslår, at der fremadrettet skal udarbejdes en samlet og individuelt tilrettelagt plan for de patienter, som har komplicerede behandlingsforløb. Formålet er netop at planen skal binde udrednings-, behandlings- og rehabiliteringsforløb sammen, så patienten modtager ét samlet, koordineret og veltilrettelagt forløb. Dermed sikres en rød tråd igennem patientens samlede forløb og sikre, at de forskellige sektorer og specialer spiller sammen, så man undgår spiltid og uhensigtsmæssige pauser i forløbet. Hvad tænker du om det?
Flemming Møller Mortensen: "Det er afgørende, at der er sammenhæng i den behandling, vi tilbyder vores patienter. Og indsatsen mod kroniske sygdomme er helt central i Socialdemokraternes og regeringens sundhedspolitik. Derfor indeholder vores udspil ’Jo før – jo bedre’, som i alt udmønter 5 milliarder kroner over de næste 4 år, også bl.a. et forslag om, at mennesker med en kronisk lidelse skal have en forløbsplan. Denne plan skal fortælle, hvad man kan forvente, både når det kommer til behandling, træning, uddannelse og lignende hos kommunen, på sygehuset og hos egen læge." 
Patientens oplevelse i centrum
Danske Patienter lægger også op til, at man skal iværksætte yderligere forsøg landet rundt med at sætte patienterne i centrum gennem øget brug af patientrapporterede data i den måde, man måler og dermed udvikler kvaliteten i sundhedsvæsenet på. Pointen er, at vi ved at samle data fra patienterne om deres egen vurdering af funktionsniveau og livskvalitet, får vi et billede af, hvilket udbytte patienterne egentlig får af den samlede forløbspakke i sidste ende. Hvad er din holdning til det emne?
 
Flemming Møller Mortensen: "Det lyder som meget spændende tanker. Som en del af ’Jo før – jo bedre’ er vi allerede i gang med at gentænke måden, vi arbejder med kvalitet på i sundhedsvæsnet. For det er alfa omega, at kvaliteten er høj, men vi skal væk fra det målingsregime, vi har haft indtil nu i Den Danske Kvalitetsmodel. I stedet for at måle på hver enkelt lille del i patientbehandlingen skal vi opstille overordnede nationale mål, som vi så skal finde metoder til at opnå."
Inddragelse af pårørende
Pårørende fungerer ofte som tovholder for aftaler om patientens behandling, nogle er hovedansvarlige for de praktiske gøremål i hjemmet, og mange er patientens centrale følelsesmæssige støtte. Det er veldokumenteret, at inddragelse af pårørende øger kvaliteten af patienternes sygdomsforløb. Men det er også veldokumenteret, at pårørende er en belastet gruppe, hvor mange oplever, at de er overbelastede og på den baggrund selv ender som patienter i systemet. Det koster både samfundet og den enkelte dyrt. Og de pårørende har i dag fået et langt større ansvar for patienten end tidligere. Patienterne udskrives hurtigere fra hospitalerne end før hen, og der bliver flere og flere danskere med kronisk sygdom. Kronisk sygdom er noget, der fylder i hverdagen – og det påvirker også de pårørende.
Derfor støtter Dansk Epilepsiforening forslaget om at sundhedsvæsenet systematisk og løbende skal tilbyde de pårørende til patienter med epilepsi behovsafdækkende og forventningsafstemmende samtaler. Hvad tænker du om det emne?
Flemming Møller Mortensen: "Det siger sig selv, at det er utroligt vigtigt at inddrage de pårørende. Det har en stor værdi, både for patienten og den pårørende, men det kan også forbedre behandlingsresultaterne. Derfor har regeringen foreslået, at patienter og pårørende skal inddrages mere i behandlingen, så den vurdering, som lægerne kommer med, i højere grad bliver kombineret med patienterne og de pårørendes behov og ønsker."
Vi har sendt vores spørgsmål til sundhedsordførerne i alle Folketingets partier. I løbet af valgkampen har vi bragt alle svar, vi har fået tilbage. Du kan få et overblik på vores side med epilepsi og valget. (Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev