08.02.2011

Hvad gør vi med compliance?

En ny rapport fra en dansk kommune viser at mange ældre mennesker får forkert medicin i hjemmeplejen. Det viser sig ved at hjemmeplejen ikke orienteres om medicin ændringer som er foretaget under indlæggelse eller ved egen læge. Rapporten viser også at ældre er udskrevet med en recept i hånden, tydeligvis uden information om medicinens virkning, optrapning, bivirkninger og hvordan medicinen skal tages, for recepten ligger uindløst hos den ældre borger. Allerede på sygehuset hvor en ny diagnose er skrevet ind i journalen – måske sammen med to øvrige diagnoser, hvor medicinen skal til at gå hånd i hånd sammen – er første led i compliance kæden brudt. Compliance handler om at tage den rette medicin som lægen har ordineret, og det handler om at tage den korrekt og ikke stoppe behandlingen uden at kontakte sin læge. En tidligere rapport om compliance, hvor man har spurgt en række mennesker, som dagligt tager epilepsi medicin, viser, at ældre helt undgår at tage medicinen, hvis det ikke har samme udseende som den vante medicin trods det at indholdsstoffet er det samme.

Ærligt talt: Sådanne rapporter er ganske skræmmende. Jeg ryster lidt – med mit sygeplejerske emblem på – ved tanken om vores kære ældre medborgere, som sidder derude i eget hjem, som har epilepsi og måske indtager det helt forkerte epilepsi præparat, har bivirkninger og måske gevaldige hukommelsesproblemer og svimmelhed. En opmærksom læser kan måske tænke ”men hvad med de pårørende, hvor er de i denne verden af forskellige farvede piller og pulver”? Mon ikke de fleste støtter og hjælpe så godt som det er muligt? Og er det ægtefælle, ven og nære relationer, som skal løfte denne opgave som vel ret beset bør ligge i faglige kompetente hænder? Derfor spørger jeg: hvad gør vi med compliance?

Svaret ligger måske i Det Fælles Medicinkort, FMK, som er et system der skal omfatte alle ordinationer til den enkelte borger.  Læger på sygehuse, i almen praksis og hos speciallæger skal dele informationerne, og andre sundhedspersoner f.eks. sygeplejersker, der deltager i behandlingen, skal have oplysninger til systemet. Alle skal kunne dele oplysninger, som har med en borger at gøre i forhold til medicin. Regionerne har forpligtiget sig til at tage systemet i brug i løbet af 2011. Svaret kan også komme fra et forslag fra Danske Regioner: ”Ældre medicinske patienter og kronikere, som får seks typer medicin eller mere, skal have tilbudt en medicin-gennemgang ved udskrivelse fra sygehus eller en gang årligt ved praktiserende læge.” Jeg vil sætte min lid til at det første led i compliance kæden kommer til at hænge godt sammen med de andre led i kæden, som skal give grundlaget for en god og tilfredsstillende behandling.

Af Lotte Vinther Andersen, sygeplejerske 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev