Survey skal hjælpe med at gøre hospitalsverdenen bedre for unge med epilepsi

Survey blandt unge med epilepsi og deres pårørende skal bruges til at finde modeller for en bedre overgang på hospitalet mellem barn og voksen med epilepsi.

 

 

En lang række unge med epilepsi og deres pårørende besvarer i disse dage et spørgeskema, om hvordan de oplever overgangen mellem barn og voksen med epilepsi i behandlingssystemet.

Undersøgelsen er en del af et større løft af epilepsiområdet. Epilepsi-indsatsen blev sat i gang, da den tidligere regering og Dansk Folkeparti sidste år afsatte 32 millioner kroner til fem indsatser, der skal løfte epilepsiområdet.

12 af de 32 millioner kroner skal bruges på at gøre overgangen fra barn med epilepsi til voksen med epilepsi bedre. Det kan være en udfordring at bevæge sig i grænselandet fra barn til voksen – også på hospitalerne. Derfor er der nedsat et landsdækkende Transitionsudvalg, der i første omgang har lavet en spørgeskemaundersøgelse, der skal give svar på, hvordan de unge oplever overgangen. Dele af undersøgelsen sendes ud via Epilepsiforeningens forskellige kanaler, mens andre vil møde undersøgelse i tilknytning til deres ambulante kontroller i den kommende periode.

Når der er indsamlet erfaringer fra tilstrækkeligt mange patienter, vil Transitionsudvalget udvikle et antal modeller for den gode overgang, som kan afprøves i praksis. Efter afprøvning vil udvalget revidere modellerne efter behov, og projektet munder til sidst ud i en national anbefaling af to til tre modeller.

Resten af epilepsi-indsatsens 32 millioner kroner skal gå til at udarbejde kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer (3 mio. kr.), tværsektorielle forløbsprogrammer/-beskrivelser (1,3 mio. kr.), tværfaglig funktionsevnevurdering og rehabiliteringsindsatser (10 mio. kr.) og udbredelse af viden om epilepsi (5 mio. kr.).

Kilde

Epilepsiforeningen og Epilepsinyhedsbrevet

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev