Nyheder fra Epilepsiforeningen

Filadelfia er i gang med at afprøve og justere en række opsporings og screningsredskaber
11.10.2022
Thea fortæller hun om udfordringerne med at studere, når man har epilepsi
13.09.2022
Et handicaptillæg betyder, at Cathrine i dag kan overkomme sit lærerstudie
23.08.2022
Få støtte og hjælp i form af socialpædagogisk støtte, handicaptillæg til SU’en og ekstra tid til eksamen og prøver.
Når unge, der får hjælp fra kommunen, fylder 16 år, skal kommunen forberede overgangen til voksenlivet.
På baggrund af ungdomssurvey efterlyser Lone Nørager Kristensen støtte til unge med epilepsi
30.05.2022
Efter en drukneulykke oplevede Cawo Hassan Hirsi epileptiske anfald så voldsomme, at lægerne var nødt til at lægge hende i koma
Hvordan ser et ungdomsliv med epilepsi ud anno 2022? Det satte Epilepsiforeningen fokus på i en medlemsundersøgelse i april 2022
17.03.2022
Risikoen for at blive anfaldsresistent er lige for drenge og piger med JME, men risikofaktorerne er ikke ens