23.08.2022

Sådan er dine muligheder for at få hjælp under studiet

Studerende med epilepsi kan i nogle tilfælde får støtte og hjælp i form af socialpædagogisk støtte, handicaptillæg til SU’en og ekstra tid til eksamen og prøver.

 

Epilepsien kan give udfordringer for unge, der vil studere. Det kan man bl.a. læse af besvarelserne på Epilepsiforeningens medlemsundersøgelse blandt unge:

”Jeg har meget svært ved at huske det, jeg læser, og det der bliver sagt i undervisningen. Jeg oplever mere træthed, fordi min hjerne er på overarbejde.” Sådan siger en af de unge studerende med epilepsi. Og der er mange, der på forskellig måde udtrykker det samme.

Socialpædagogisk støtte

Når man ser på de gode råd til andre, som de unge skriver i deres besvarelser, så peger flere på SPS:

”SPS har hjulpet mig ekstremt meget. Forlænget tid ved eksamener har reduceret min stress. Dog skal man selv være meget opsøgende og vide noget om SPS for at få tilkendt ting. Det er ikke sådan, at min SPS-vejleder har sagt “Det her kunne være et tilbud, der passer til dig.””, skriver en af de unge.

Under de fleste uddannelser, kan du modtage SPS (socialpædagogisk støtte). På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man se, hvilke uddannelser man kan søge SPS til samt hvilke krav, der skal være tilgodeset for at få støtte. Støtten kan f.eks. være til planlægning og struktur.

Længere tid til eksamen

Et andet eksempel på konkret støtte kan være muligheden for særlige prøvevilkår til eksamen, så man har længere tid til skriftlig eksamen eller længere forberedelsestid til mundtlig eksamen. Særlige prøvevilkår søges hos skolens rektor.

Det er op til institutionen at afgøre, hvilken dokumentation institutionen vil godtage for funktionsnedsættelsen. Dokumentation kan for eksempel være attester eller udtalelser fra læger.

Handicaptillæg til SU

Hvis man har problemer med at følge studiet, så bliver det naturligvis blot være, hvis man er nødt til at arbejde ved siden af studierne. Der kan det være en løsning at søge om handicaptillæg til SU’en.

Du kan søge handicaptillæg til SU, hvis du enten studerer på videregående uddannelse eller tager en erhvervsuddannelse. Om du kan få handicaptillæg afhænger af, om du er i stand til at arbejde. Handicaptillæg til SU kan være den økonomiske hjælp, der skal til, for at du kan koncentrere dig fuldt og helt om dit studie, og ikke skal forsøge at påtage dig et arbejde, du ikke magter eller måske være nødt til at optage lån.

Vær opmærksom på, at handicaptillæg ikke tilkendes ud fra diagnose. Du skal naturligvis have en nedsat funktionsevne, og om du kan få handicaptillæg, afhænger af dine muligheder for at påtage dig arbejde. Du vil derfor opleve, at nogle med epilepsi får tilkendt handicaptillæg, mens andre ikke gør. Vær også opmærksom på, at tildelingskriteriet er, om du kan arbejde, og altså ikke om du f.eks. bruger meget tid på din uddannelse i forhold til medstuderende eller lignende. Hvis du kan arbejde 5-6 timer om ugen eller på fuld tid 5-6 uger i årets ferier, er du formentlig ikke berettiget til handicaptillæg til SU. Du skal opfylde betingelserne for at få SU samt f.eks. betingelserne om studieaktivitet.

Du søger handicaptillæg på siden ”min SU” hvor du også kan læse mere om handicaptillæg.

Her kan du se, hvordan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen  vurderer en ansøgning om handicaptillæg til SU

Handicaptillægget træder i stedet for arbejdsindtægt og nedsætter dit fribeløb. Handicaptillægget udgør pr. måned brutto kr. 9.099 (2022), hvis du læser på en videregående uddannelse og pr. måned brutto kr. 5.707 (2022), hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse.

Kilde

Epilepsiforeningen og surveyet ”Ung med epilepsi 2022” (pdf)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev