Få Epilepsiforeningens socialrådgiver som bisidder ved overgangsmøder

Når unge, der får hjælp fra kommunen, fylder 16 år, skal kommunen forberede overgangen til voksenlivet. Det kan give problmer. Nu tilbyder Epilepsiforeningens socialrådgiver at være jeres bisidder ved de ”overgangsmøder”

 

Er du medlem af epilepsiforeningen, og er dit barn mellem 16 og 18 år? Hvis det er tilfældet, og hvis dit barn eller du som forældre modtager hjælp efter Serviceloven grundet epilepsien, tilbyder foreningens socialrådgiver at være bisidder ved kommunen i forbindelse med ”overgangsmøder”.

Når den unge, der modtager hjælp efter servicelovens bestemmelser bliver 16 år, skal kommunalbestyrelsen påbegynde forberedelse af overgangen til voksenlivet; det samme gør sig gældende, hvis det er forældrene, der modtager hjælp, det kan f.eks. være dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste eller andet.

Forberedelsen skal være helhedsorienteret og foregå i dialog med den unge og forældrene. I forberedelsen skal indgå overvejelser om blandt andet uddannelse, beskæftigelse og forsørgelse, boligforhold, sociale forhold og andet relevant.

Hensigten med møderne er, at der ikke er et udækket behov for hjælp og støtte, når den unge bliver 18 år. I praksis inddrages den afdeling, der i kommunalt voksenregi skal overtage sagsbehandlingen for den unge, det kan være i forhold til aflastning og afløsning, botilbud mm.

Det er derfor vigtigt, at I som familie får de nødvendige oplysninger om regler og muligheder i lovgivningen på voksenområdet og ikke mindst er det vigtigt, at kommunen indtænker epilepsien og dens eventuelle konsekvenser og deraf følgende særlige behov, når voksentilværelsen planlægges.

Det kan socialrådgiveren hjælpe med

Hvis du gerne vil have et sæt ekstra ører til at lytte med ved møderne og have hjælp til at få nødvendige oplysninger om lovgivning og muligheder, have en sparringspartner mm., kan du som medlem kontakte foreningens socialrådgiver og aftale at hun deltager i møderne.

Det foregår sådan at I først drøfter, hvad I gerne vil have ud af ”overgangsmødet”, derefter får I tilsendt et link, som der trykkes på, når mødet starter og så deltager socialrådgiveren online under mødet på den dato, I er blevet enige om.

I første omgang er ordningen med bisidderfunktion ved ”overgangsmødet” med kommunen en forsøgsordning frem til årets udgang.

Kontakt

Kontakt foreningens socialrådgiver Helle Obel, tlf. 66 11 90 91 eller på mail helleobel@epilepsiforeningen.dk for at høre nærmere eller lave en aftale om deltagelse i møde.

Kilde

Epilepsiforeningen

Du kan læse gode råd i forbindelse med overgangen fra barn til voksen her

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev