Nyheder fra Epilepsiforeningen

31.01.2018
Der er kommet nye regler for, hvornår man som borger skal varsles, når kommunen nedsætter eller frakender visse ydelser efter serviceloven
Tilbuddene på et plejecenter for 60-85 årige med psykiske sygdom er ikke passende for en 21 årig med Dravet Syndrom, siger en kendelse
Epilepsiforeningens socialrådgiver øser ud af sine erfaringer og ser på nogle af de retssikkerhedsproblematikker, hun jævnligt støder på i rådgivningstelefonen
Når man klager til Styrelsen for Patientsikkerhed vil man for fremtiden have ret til en gratis og uddannet bisidder fra Danske Patienter
Vil du give dit bidrag til en eventuel forbedring af bestemmelserne om fleksjob og førtidspension? Så fortæl os dine erfaringer med ordningerne, der nu skal til debat
28.08.2017
En ny bekendtgørelse og vejledning om kørekort byder på både stramninger og lempelser. Her får du de væsentligste ændringer
09.08.2017
I anledning af starten på skoleåret har vi fundet fire gode spørgsmål og lige så gode svar om elever med epilepsi og inklusion i skolen
To danmarkskort viser, hvor mange klagesager der er fejl i, når borgerne klager over kommunernes afgørelse efter serviceloven. Mange steder er det over 50 procent.