Nyheder fra Epilepsiforeningen

20.09.2018
Har du tænkt over, hvem der kommer til at arve dig? Ved du hvad de skal betale i arveafgift? Er du sikker på, at det er den bedste løsning?
13.08.2018
Hvert sjette barn i folkeskolealderen har en kronisk sygdom. Et nyt onlineunivers skal hjælpe lærere med at støtte de langvarigt syge elever
25.04.2018
Epilepsiforeningens formand er rystet over andelsen af sager, hvor der er fejl i kommunens afgørelse
17.04.2018
"Viljen til job" skal få ledige med handicap, virksomheder og jobcentre til at samarbejde om at få flere handicappede i arbejde
Når den unge fylder 18 år, bliver al ting anderledes. Du skal have talt med kommunen om blandt andet beskæftigelse, bolig og forsørgelse
31.01.2018
Der er kommet nye regler for, hvornår man som borger skal varsles, når kommunen nedsætter eller frakender visse ydelser efter serviceloven
Tilbuddene på et plejecenter for 60-85 årige med psykiske sygdom er ikke passende for en 21 årig med Dravet Syndrom, siger en kendelse