Nyheder fra Epilepsiforeningen

Epilepsiforeningens formand er rystet over andelsen af sager, hvor der er fejl i kommunens afgørelse
17.04.2018
"Viljen til job" skal få ledige med handicap, virksomheder og jobcentre til at samarbejde om at få flere handicappede i arbejde
Når den unge fylder 18 år, bliver al ting anderledes. Du skal have talt med kommunen om blandt andet beskæftigelse, bolig og forsørgelse
31.01.2018
Der er kommet nye regler for, hvornår man som borger skal varsles, når kommunen nedsætter eller frakender visse ydelser efter serviceloven
Tilbuddene på et plejecenter for 60-85 årige med psykiske sygdom er ikke passende for en 21 årig med Dravet Syndrom, siger en kendelse
Epilepsiforeningens socialrådgiver øser ud af sine erfaringer og ser på nogle af de retssikkerhedsproblematikker, hun jævnligt støder på i rådgivningstelefonen
Når man klager til Styrelsen for Patientsikkerhed vil man for fremtiden have ret til en gratis og uddannet bisidder fra Danske Patienter
28.08.2017
En ny bekendtgørelse og vejledning om kørekort byder på både stramninger og lempelser. Her får du de væsentligste ændringer