Nyheder fra Epilepsiforeningen

Når man klager til Styrelsen for Patientsikkerhed vil man for fremtiden have ret til en gratis og uddannet bisidder fra Danske Patienter
Berit Andersen
Historien om, hvordan det er at tage vare på en voksen søn med udviklingshæmning og svær epilepsi og erfare, at kommunen kan behandle ham, som de har lyst til