Nyheder fra Epilepsiforeningen

Halvdelen af kommunernes afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste mangler tilstrækkeligt med oplysninger til, at Ankestyrelsen kan vurdere om afgørelserne er i orden.
Malene viser hvor meget forældre, der får tabt arbejdsfortjeneste og går hjemme og passer deres handicappede barn, har om ørene