Nyheder fra Epilepsiforeningen

Kommunen skal genoptage sager om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste fra juli 2012 til december 2019, hvis kommunen har brugt ministeriets satser for loft og regulering
Halvdelen af kommunernes afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste mangler tilstrækkeligt med oplysninger til, at Ankestyrelsen kan vurdere om afgørelserne er i orden.
Malene viser hvor meget forældre, der får tabt arbejdsfortjeneste og går hjemme og passer deres handicappede barn, har om ørene