Nyheder fra Epilepsiforeningen

Halvdelen af kommunernes afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste mangler tilstrækkeligt med oplysninger til, at Ankestyrelsen kan vurdere om afgørelserne er i orden.