Nyheder fra Epilepsiforeningen

23.03.2018
Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en tilskudsordning til forsøgsordningens cannabisprodukter.
Halvdelen af kommunernes afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste mangler tilstrækkeligt med oplysninger til, at Ankestyrelsen kan vurdere om afgørelserne er i orden.