Kommunerne sjusker med sager om tabt arbejdsfortjeneste

Halvdelen af kommunernes afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste mangler tilstrækkeligt med oplysninger til, at Ankestyrelsen kan vurdere om afgørelserne er i orden.

 

Når kommunerne vurderer sager om tabt arbejdsfortjeneste er tre ud af fem sager ikke blevet behandlet tilfredsstillende.

Ankestyrelsen har set på 94 afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste for at se om kommunernes praksis er god nok. Det er ikke afgørelser, som borgere har klaget over, men hvis de havde, ville styrelsen have sendt over halvdelen af dem retur til kommunen med besked om, at det er umuligt at vurdere, om borgeren lever op til betingelserne for at få dækning af tabt arbejdsfortjeneste. For sagerne er ikke oplyst godt nok.

image
Undersøgelsen viser
  • 37 sager var okay. Der ville afgørelserne være blevet stadfæstet, hvis borgeren havde klaget.

 

  • 4 sager ville være blevet ændret

 

  • 1 ville være blevet ophævet

 

  • 52 sager var ikke er oplyst godt nok. De 52 sager ville derfor være blevet sendt tilbage til ny behandling og afgørelse i kommunen, hvis borgerne havde klaget til Ankestyrelsen.

Sjusket sagsbehandling rammer forældre til børn med epilepsi

Ifølge reglerne om tabt arbejdsfortjeneste kan forældre få dækning af tabt arbejdsfortjeneste til pasning i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Epilepsiforeningens socialrådgiver, Helle Obel, oplever, at der også er forældre til børn med epilepsi, der rammes af den sjuskede, utilstrækkelige sagsbehandling: ”Jeg kan kun opfordre til, at man klager over afgørelsen, hvis kommunen meddeler afslag, og man synes det er urimeligt eller forkert. Det ses sort på hvidt at den følelse ofte er med god grund”, siger hun.

På sin hjemmeside skriver Ankestyrelsen: ”Kommuner kan blive bedre til at oplyse sager om tabt arbejdsfortjeneste”. Og styrelsen anbefaler kommunerne, at de i alle tilfælde skal sikre, at sagerne er oplyst godt nok, inden de afgør, om en borger har ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Kilde

Ankestyrelsen

På vores hjemmeside kan du læse mere om tabt arbejdsfortjeneste og andre støttemuligheder, når man har et barn med epilepsi

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev