Nyheder fra Epilepsiforeningen

Debatindlæg om tørrresnoren med kommunerns omgørelser af sager, borgerne har klaget over
Survey blandt pårørende viser, at mødet med kommunen er en kamp præget af mistillid
Epilepsiforeningen sætter fokus på ældre med epilepsi med gratis materialer til ældreforvaltningerne i alle kommunerne
25.08.2020
Epilepsiforeningens formand opfordrer landets kommuner til at styrke indsatsen på socialområdet, nu hvor budgetforhandlingerne går i gang
17.08.2020
Det står grelt til med retssikkerheden for nogle af landets mest sårbare borgere og familier med handicap, når de skal have hjælp fra kommunen
14.08.2020
"Jeg mistænker skiftende regeringer og mange kommuner for bevidst at underbudgettere socialområdet", skriver Epilepsiforeningens formand i dette debatindlæg.
Kommunen skal genoptage sager om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste fra juli 2012 til december 2019, hvis kommunen har brugt ministeriets satser for loft og regulering