Se hvor god din kommune er til at overholde de sociale spilleregler

To danmarkskort viser, hvor mange klagesager der er fejl i, når borgerne klager over kommunernes afgørelse efter serviceloven. Mange steder er det over 50 procent.

 

Prøv at se på kortet her over. Det viser, hvor mange sager der er fejl i, når borgere klager over kommunernes afgørelser efter serviceloven bredt. Des mørkere kommunen er, des værre er det. I de mørkeblå kommuner er over halvdelen af afgørelserne forkerte – enten fordi kommunens afgørelse efter serviceloven var forkert og derfor blev ændret, eller fordi der manglende så mange oplysninger, at Ankestyrelsen ikke kunne vurdere sagen og derfor måtte hjemvise den til ny behandling i kommunen.

I 2016 afgjorde Ankestyrelsen 8.140 klagesager på det sociale område. I gennemsnit blev 37 procent af sagerne omgjort. Der er dog store forskelle mellem kommunerne. Hvor de bedste kommuner kun fik omgjort 6 procent af deres sager, fik andre kommuner omgjort mere end halvdelen af deres sager.

Ser man på kortet her under, så viser det de samme tal for ankesager på børnehandicapområdet. Her er der endnu flere mørke områder med fejl i over 50 procent af afgørelserne og endnu større forskelle mellem kommunerne.

På børnehandicapområdet er der i alt afgjort 1.422 sager i 2016, og her er det i gennemsnit 46 procent af sagerne, som Ankestyrelsen omgør, og i mange kommuner ligger omgørelsesprocenten langt over 50.

“Det er ufatteligt, at den kan forekomme”

I Epilepsiforeningen forstår socialrådgiver Helle Obel godt, hvis nogen bliver forarget over mængden af forkerte afgørelser: ”Fra rådgivningen ved jeg, at medlemmerne oplever, at der bliver truffet urimelige og urigtige afgørelser, men at det i nogen kommuner er så omfattende er jo langt ude. Det er ufatteligt, at det kan forekomme, uden at der sker yderligere ved det”, siger hun og frygter, at de mange fejl er udtryk for, at kommunerne prøver hvor grænsen går.

Kortene er offentliggjort af Børne- og Socialministeriet, der frem over en gang årligt vil offentliggøre nye danmarkskort, så borgere og kommuner kan følge udviklingen i klagesagerne på det sociale område.

Kilde

Børne- og Socialministeriet, hvor du på deres interaktive kort kan se procenterne for hver kommune

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev